DS lægger flere penge i strejkekassen

Repræsentantskabet i Dansk Socialrådgiverforening besluttede at hæve kontingentet med 20 kroner pr. måned for at ruste foreningen til kommende konflikter. Brug fakta-arket, hvis I møder spørgsmål fra kollegaer.

Download faktaark

(opdateret 6. februar 2019)

Efter seks år uden kontingentstigninger besluttede medlemmerne i DS, på Repræsentantskabsmødet i slutningen af november, at hæve kontingentet med 20 kroner om måneden. De 20 kroner går direkte til Aktionsfonden i DS, som skal støtte både privat- og offentligt ansatte medlemmer i forbindelse med eventuelle konflikter i fremtiden.

– Vi har lige oplevet, hvordan det historiske sammenhold under OK18 gav et stærkt resultat for os i fagbevægelsen. Men vi oplevede også, at arbejdsgiverne stod stærkt sammen, og vi ved, at arbejdsgiverne i de kommende overenskomstforhandlinger vil møde endnu mere velforberedte og med et mindst lige så stærkt sammenhold. Derfor er det bydende nødvendigt, at vi både fastholder sammenholdet og ruster os, så vi selv står endnu stærkere, siger Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Følger pris- og lønudviklingen

Forslaget om at hæve kontingentet blev vedtaget efter en god debat, der tog udgangspunkt i to forslag – et fra hovedbestyrelsen om at hæve kontingentet med 10 kroner om måneden, og et fra et flertal af de delegerede fra Region Nord om at hæve kontingentet med 20 kroner om måneden.

– Kontingentet er ikke steget de seneste seks år. Nu sætter vi kontingentet op med 20 kroner om måneden, og det svarer mere eller mindre til pris- og lønfremskrivningen i 2020. Og stigningen går vel at mærke direkte til Aktionsfonden – ikke til driften. Det betyder, at vi støt og sikkert ruster os til fremtidige konflikter, siger Mads Bilstrup.

Kontingentstigningen på 20 kroner blev vedtaget med 48 stemmer for, mens 45 stemte imod – ni stemte hverken for eller imod. Diskussionen blandt de delegerede drejede sig alene om, hvorvidt man ønskede at hæve kontingentet med 10 eller 20 kroner.

– De 20 kroner går direkte til Aktionsfonden. Med det samlede budget kan vi derfor fortsat både styrke og udvikle foreningens arbejde i en tid, hvor vi bliver flere medlemmer og engagementet stiger og samtidig øge vores opsparing til fremtidige konflikter, siger Mads Bilstrup.

Fakta-ark på vej til TR

Stigningen vil fremgå af kontingent-opkrævningen i første kvartal af 2019, som falder i februar. For at kunne besvare eventuelle spørgsmål fra medlemmer har sekretariatet produceret et fakta-ark med spørgsmål og svar, som tillidsrepræsentanterne får tilsendt umiddelbart efter nytår.

»Download faktaark

Har du spørgsmål om kontingentet inden da, er du som altid velkommen til at kontakte din konsulent i DS.