AMiR-temamøder om arbejdsskader

Dansk Socialrådgiverforening holder tre webinarer for arbejdsmiljørepræsentanter, hvor vi kommer rundt om arbejdsskader og arbejdsmiljørepræsentantens rolle i forbindelse med anmeldelser. Sæt X i kalenderen, og tilmeld dig allerede nu.

Dansk Socialrådgiverforenings egne arbejdsskadekonsulenter, Karen-Marie Adamsen og Anne Marie Bryde, tager fat på spørgsmål om anmeldelser, arbejdsskadesager og erstatninger. For eksempel:

  • Kan ledelsen nægte at anmelde?
  • Hvorfor er det en god idé at blive henvist til en arbejdsmedicinsk klinik?
  • Er der ikke grænser for, hvad man skal anmelde – og hvem bestemmer det?
  • Er det rigtigt, at socialrådgivere skal tåle mere end andre lønmodtagere?
  • Kan man få arbejdsskade, når man arbejder hjemme?
  • Kan man blive opsagt, hvis man er syg på grund af en arbejdsskade?
  • Hvordan bruger man viden fra arbejdsskader til forebyggelse?

De tre webinarer foregår alle dage kl. 9-12. Du kan vælge den dag, der passer dig bedst.

11. november i Randers. Tilmeld dig her.

12. november i Roskilde. Tilmeld dig her.

18. november i Fredericia. Tilmeld dig her.