DS: Nødvendigt med sygedagpengeløsning nu

Ankestyrelsen har indskærpet, at kommuner skal indhente tilstrækkelige lægelige oplysninger, før de kan forlænge borgeres sygedagpengeperiode. Det understreger behovet for at løse problemerne med sygedagpengereformens korte tidsfrister, påpeger DS.

I november viste en undersøgelse fra Dansk Socialrådgiverforening, at sygedagpengereformens nye korte tidsfrist på kun 22 uger gav store problemer med at lave fagligt forsvarlige vurderinger af syge borgeres arbejdsevne.

Kort efter indskærpede Ankestyrelsen på baggrund af en praksisundersøgelse, at kommunerne skal indhente tilstrækkelig lægelig information om borgerne, før de kan tage stilling til, om borgerne kan få forlænget deres sygedagpengeperiode.

– Udmeldingen fra Ankestyrelsen understreger, at muligheden for at forlænge borgernes sygedagpenge afhænger af, om deres sag er afklaret. Men vores undersøgelse viser netop, at det i mange sager ikke er muligt at afklare borgerne inden for 22 uger, blandt andet fordi sundhedssystemet ikke kan følge med, advarer Dansk Socialrådgiverforenings Majbrit Berlau.

DS: Minister bør ændre reglerne

Ankestyrelsens udmelding cementerer nødvendigheden af at få løst problemerne med sygedagpengereformens nye korte tidsfrister, understreger Majbrit Berlau. Hun opfordrer politikerne til at ændre reglerne, så syge borgere ikke kommer i klemme.

– Også alvorligt syge og tilskadekomne mennesker, som ikke har udsigt til at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet, skal ifølge Ankestyrelsens indskærpelse indstilles til jobafklaringsforløb på en lavere ydelse end sygedagpengesatsen, hvis deres helbredssituation ikke er afklaret inden for de 22 uger. Det er dybt problematisk og kan føre til yderligere økonomiske og sociale problemer for nogle meget udsatte borgere, advarer hun.

På baggrund af DS-undersøgelsen skal beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) torsdag den 10. december i samråd om problemerne med sygedagpengereformerne. Tidligere har ministeren afvist at ændre reglerne.


Efter indskærpelse: Kommuner ændrer praksis

Nogle kommuner har ifølge Ankestyrelsens praksisundersøgelse tolket reglerne sådan, at der var mulighed for at forlænge sygedagpengeperioden, hvis der manglede en afklaring af den sygemeldtes arbejdsevne.

Det gælder blandt andre Roskilde Kommune, der som følge af indskærpelsen fra Ankestyrelsen har ændret sin tolkning af reglerne. Baggrunden for kommunens ændring indgår i en orientering til byrådet fra 1. december 2015.

De hidtidige forskelle i tolkningen af reglerne skyldes umiddelbart en formulering i sygedagpengelovens paragraf 27.

Ifølge Ankestyrelsen giver indskærpelsen dog ikke anledning til praksisændring med tilbagevirkende kraft.