Socialområdet står ved en skillevej: Udvikling eller afvikling

Socialpolitikken kan i øjeblikket gå to veje, lød det fra Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, ved åbningen af Socialrådgiverdage 2015. Den ene vej involverer udvikling - den anden afvikling. Socialrådgiverne spiller en afgørende rolle og kan bane vejen for investeringer i den sociale indsats, understregede hun.

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, startede i det dystre hjørne, da hun åbnede socialrådgivernes fagfestival, Socialrådgiverdage 2015.

For socialområdet er i alt for høj ramt af en afviklingsdagsorden, og det stiller både politikere og socialrådgivere ved en skillevej, påpegede hun i sin åbningstale

– Hvilken vej, vi vælger, er ikke alene afgørende for vores faglighed, arbejdslyst og vilkår – det er også totalt afgørende for hele udviklingen af vores samfund.

Afviklingsvejen er brolagt med integrationsydelsen, lave ungeydelser og kontanthjælpsloftet.  Ydelser, der er en konsekvens af “det skal kunne betale sig at arbejde”-retorikken, understregede hun.

– På afviklingsvejen tager man ikke højde for den fattigdom, de sociale og sundhedsmæssige problemer, der bliver konsekvensen af de lave ydelser.

Kommunerne udfordrer serviceniveauet på handicapområdet, hjemtager børn, fordi det er for dyrt, og skærer i forebyggelsen.

– Og lige nu står vi på afviklingsvejen og ser på, kommunerne skal “omprioritere” for millioner af kroner.

Socialrådgivere går forrest med løsninger

Men skillevejen giver også mulighed for at gå den anden vej: Udviklingsvejen – investeringsvejen. Og netop den vej er Socialrådgiverdage 2015 med til at vise mulighederne i, understregede Majbrit Berlau.

Flere kommuner har fået øjnene op for fordelene i at investere i de sociale indsatser. Det er der særligt to grunde til, vurderede Majbrit Berlau:

– For det første har et par kommuner aktivt bevist, at det giver økonomisk gevinst at investere i forebyggelse. For det andet, har kommunerne udsigt til, at refusionsreformen brager igennem lige om lidt.

Uanset hvad der har skabt interessen ude i kommunerne, så er det afgørende, at socialrådgiverne går foran med løsningsforslag, nye metoder og tilgange, der kan skabe alternativer til de perspektivløse nedskæringer, sagde DS-formanden.

Ingen standardløsning – men vigtige pejlemærker

Der er ingen standardløsning for de sociale investeringer. Men der er en række forhold, som er helt afgørende at tage fat på, hvis man vil investere langsigtet i det sociale arbejde, påpegede Majbrit Berlau i åbningstalen.

– Først og fremmest skal vi investere i at bringe sagstallet ned, så vi kan arbejde langt mere forebyggende og med stærkere relationer til borgeren. Vi skal ud af kommunekontorerne og tage det sociale arbejde med ind i stuerne hos børnene og de voksne.

Endelig bør investeringerne også gå til et tættere samarbejde med andre faggrupper – og til pædagogiske indsatser som er målrettet familiebehandling, eller til kortere institutionsophold, der først og fremmest giver børn og voksne redskaber, som de kan bruge til at få hverdagen til at hænge sammen, når de kommer hjem.

– Det kræver alt sammen nye arbejdsmetoder og en omstilling af os som fagpersoner – på tværs af fagligheder. Men det kræver selvsagt også en økonomisk saltvandsindsprøjtning, som på sigt kommer tifold tilbage, fordi vi afhjælper problemerne tidligt eller undgår at de vokser sig større.

Sociale investeringer styrker både borgere og socialrådgivere

Socialrådgiverne har også en vigtig faglig rolle i at minde politikerne om, at økonomi ikke er et mål i sig selv, understrede Majbrit Berlau.

– Målet og ambitionen er, at børn og voksne får det bedre, fordi de får en mere effektiv og håndholdt indsats. At det på sigt mindsker behovet for de endnu mere omfattende og dyre sociale indsatser er en økonomisk sidegevinst til den menneskelige hovedpræmie.

En anden afgørende sidegevinst ved de nødvendige investeringer er et forbedret arbejdsmiljø for socialrådgiverne.

-Ikke nødvendigvis fordi vi får mindre travlt – men fordi det faglige indhold og udbyttet af vores arbejde giver mere og bedre mening. Jeg tror, de fleste vil være enige med mig i, at det er noget af det vigtigste for vores arbejdsglæde som socialrådgivere: At vores arbejde giver mening og har så høj kvalitet, at vi kan se, at det rykker.

DS vil have ”Sverigesmodel” på voksenområdet

Majbrit Berlau fremhævede også Herning Kommunes Sverigesmodel med investering i en mere forebyggende tilgang til arbejdet med socialt udsatte børn og unge. Med denne model har socialrådgiverne formået at give børn og familier bedre muligheder og samtidig vendt underskud til overskud.

En lang række andre kommuner er allerede i gang med at implementere investeringsmodeller, og den netop indgåede satspuljeaftale afsætter 96 millioner kroner til at udvikle og udbrede Sverigesmodellen til hele landet.

– Et forslag, som jeg diskret vil tilføje, blev godt hjulpet på vej af DS. Næste skridt er selvfølgelig at udbrede investeringsmodellen til hele voksenområdet. Her har vi brug for mere forskning, og derfor arbejdede vi også aktivt for, at der i satspuljeforhandlingerne blev afsat et mindre millionbeløb til at forske konkret i investeringer på voksenområdet.

Heldigvis popper der allerede nu investeringsprojekter op i flere kommuner, fremhævede Majbrit Berlau.

– Vi følger med stor interesse Hjørring Kommune, der lige nu er længst fremme på investeringsbeatet på voksenområdet – og jeg ved at andre kommuner er på vej også. Fremover bliver vores opgave at bruge vores faglighed til at understøtte at også politikere, der indtil nu kun har set afvikling og nedskæring som en vej frem, bliver parate til at træde investeringssporet.