Nye værktøjer til voldsforebyggelse er på gaden

Trusler, vold eller chikane fra borgere, der føler sig uretfærdigt behandlet. Nyt vejledningsmateriale skal hjælpe arbejdspladserne med at finde værktøjer til at håndtere problemet.

På kommunale kontorer flere steder i landet er der problemer med vold, trusler og chikane fra borgere, der føler sig dårligt behandlet. Løsningen på problemet er langt fra lige til, men arbejdspladserne kan selv gøre meget for at forebygge konflikterne.

Det mener BAR FOKA (Branchearbejdsmiljørådet for Finans og Offentlig Kontor & Administration), der nu sætter øget fokus på vold og trusler – blandt andet ved at sende nyt vejledningsmateriale på gaden.

– Vi vil ikke finde os i vold og chikane mod kommunernes medarbejdere. Så enkelt kan det siges. Men hverdagen er desværre ikke altid så enkel. Derfor er det vigtigt, at arbejdsgiverne og de faglige organisationer sammen er opmærksomme på problemet med vold og chikane, siger chefkonsulent i Kommunernes Landsforening, Preben Møller Pedersen, i forbindelse med udgivelsen af materialet.

Socialrådgivere i risikogruppen

Dansk Socialrådgiverforening har været med til at sørge for, at vejledningsmaterialet er relevant for de af landets socialrådgiverarbejdspladser, der i særlig grad er i risikogruppen for vold og trusler.

– Det er vigtigt, at ledere og medarbejdere erkender, at der er en alvorlig voldsrisiko på mange socialrådgiverarbejdspladser, og at der er masser af steder, man kan sætte ind med en forebyggende indsats, siger Elisabeth Huus Pedersen, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening.

– Hvordan kan man udvikle den socialfaglige indsats, så den sikrer tryghed for både socialrådgiveren og borgeren? Hvordan indretter man arbejdspladsen, så medarbejderne føler sig sikker og borgeren føler sig velkommen? Det er den slags spørgsmål, som vi håber, materialet kan hjælpe arbejdspladserne til at finde svar på, siger hun.

Inspiration og voldsforebyggende dialog

Gennem vejledningsmaterialets cases og råd, forsøger BAR FOKA at belyse problematikken fra flere vinkler.

Materialet består af et inspirationshæfte og et dialogspil, der sammen med materiale på www.arbejdsmiljoweb.dk skal hjælpe med at sætte tanker i gang om arbejdspladsens forebyggende indsats – og at få tankerne koblet til ord og handling.

  • Inspirationshæftet “Kom volden i forkøbet” kommer hele vejen rundt om strategi, forebyggelsesindsatser, og hvordan der følges op på episoder med vold, trusler og chikane.
  • Dialogspillet “Tæt på vold” går ud på at skabe dialog i medarbejdergruppen om holdninger og erfaringer med vold og trusler. Hensigten med spillet er at styrke fællesskabet og fagligheden om emnet – og at hjælpe med at komme frem til beslutninger, om hvad der kan gøres anderledes.

Læs mere og hent hele vejledningsmaterialet