Tillidsrepræsentanter: Sådan forbereder vi os på konflikt

Vi har spurgt tre tillidsrepræsentanter, hvad de mener om en eventuel storkonflikt på det offentlige område? Deres arbejdsplads er udtaget til konflikt, så hvordan forbereder de sig?

Gitte Weitling, tillidsrepræsentant for 45 statsansatte socialrådgivere i Socialstyrelsen:

Hvad er din holdning til en eventuel storkonflikt på det offentlige område?
– Den overvejende holdning er, at vi helst vil undgå konflikt, så der er ikke nogen af os socialrådgivere, som synes, at situationen er helt fantastisk. Vi mener, at vi udfører et vigtigt stykke arbejde, som vi gerne vil fortsætte med.

– Når det er sagt, så er vi derhenne, hvor bægeret er ved at være fyldt. Moderniseringsstyrelsen er ikke sådan at danse moderne med. Vi har i de senere år i stigende grad oplevet en skærpet retorik og en holdning til offentligt ansatte, som ikke er ønskværdig. Eksempelvis blev vores tre kutymefridage i forbindelse med jul, nytår og grundlovsdag inddraget uden lønkompensation, hvilket er en klar forringelse.

Hvordan forbereder du og dine kolleger jer på konflikt?
– Vi forsøger at svare på de mange spørgsmål, der kommer fra kollegerne – godt hjulpet af Dansk Socialrådgiverforening. Vi har ikke indkaldt til klubmøde endnu, men venter til senere i marts, når vi ved mere om situationen.

– Til daglig har vi et tæt samarbejde med tillidsrepræsentanter fra de øvrige organisationer i Socialstyrelsen, og i den her situation er vi rykket tættere sammen. Vi er blandt andet ved at lave en fælles udmelding på intranet med en guideline til de af vores kolleger, som ikke vil være omfattet af en eventuel konflikt, hvor vi præciserer, hvilke former for arbejde, der er konfliktramt.

Steen Højer, tillidsrepræsentant for 16 regionalt ansatte socialrådgivere på Aarhus Universitetshospital:

Hvad er din holdning til en eventuel storkonflikt på det offentlige område?
– En storkonflikt vil være uheldig for alle parter og ikke mindst for borgerne/patienterne. Den vil ramme rigtig mange mennesker, og det er en skam, at man ikke kan blive enig via dialog.

– Samtidig synes jeg, at arbejdsgiverne har sat nogle urealistiske store krav til, hvad de vil have ud af forhandlingerne. Det er en uforskammet og ikke særligt seriøs måde, de har grebet forhandlingerne an på. Fortsætter de den stil, må en storkonflikt for mig at se være uundgåelig.

Hvordan forbereder du og dine kolleger jer på konflikt?
– Jeg har først lige (6. marts, red.) fået beskeden om, at vi er udpeget til at strejke, hvis det bliver aktuelt. Så nu gælder det om at få et overblik over alle de forskellige regler og få det meldt ud til kollegaerne. Det er vigtigt, at alle medlemmer af DS ved, hvordan situationen er, hvis det ender med konflikt.

– Samtidig er dette også en god mulighed for at vise de socialrådgivere, som ikke er medlemmer af DS, at deres løn og arbejdsforhold ikke bare kommer af sig selv, men er noget, der skal forhandles hjem. Det er derfor vigtigt, at vi har en stærk fagforening. Det budskab vil jeg gerne have ud til alle mine kolleger.

Emmy Vad Sørensen, tillidsrepræsentant for cirka 25 kommunalt ansatte socialrådgivere, Jobcenter Gribskov, arbejdsmarkedsområdet:

Hvad er din holdning til en eventuel storkonflikt på det offentlige område?
– Jeg synes, at det er rigtig øv. Det virker som om, at arbejdsgiverne ikke vil gå ind i reelle forhandlinger. Det er ærgerligt set i lyset af den kæmpe store indsats, offentligt ansatte leverer. Vi er grundpillen i det danske velfærdssamfund. På beskæftigelsesområdet er der tårnhøje målkrav, og vi skal løbe rigtig stærkt for at nå det – med risiko for at betale med helbredet undervejs.

– Kollegerne er ærgerlige over, at det ser ud som om, at det er svært at finde en løsning, og der er risiko for konflikt. Men kommer det så vidt, så er der opbakning. Nok er nok. Opsvinget er her, og det bliver der skrevet og talt om alle vegne bortset fra nu, hvor det skal afspejles i OK18.

Hvordan forbereder du og dine kolleger jer på konflikt?
– Vi har holdt klubmøde med en konsulent fra DS i dag. Vi blev klogere på, uenighederne mellem parterne, og hvilke konsekvenser en eventuel konflikt har for os. Det var et velbesøgt klubmøde.

– Vi forventer også et tæt samarbejde med kollegerne fra HK, som også er udtaget til konflikt. Og i morgen (7.marts) skal jeg deltage i DS’ orienteringsmøde for tillidsrepræsentanter, hvor vi bliver informeret om, hvordan de forskellige scenarier kan udvikle sig, og hvordan vi skal gribe det hele an.

Læs interview med tillidsrepræsentanterne i sin fulde længde i fagbladet Socialrådgiveren, som udkommer den 15. marts.