Lønstigninger for statsansatte pr. 1. april 2022

Som en del af OK21-forliget stiger alle statsansatte socialrådgivere i løn pr. 1. april 2022. Lønstigninger er et resultat af DS’ aftaler, og dette kan ikke fremhæves ofte nok.

Alle faste lønninger og pensionsbidrag for socialrådgivere i staten stiger godt 1,77 procent pr. 1. april 2022. Konkret betyder det, at en gennemsnitlig socialrådgiver i staten, der før 1. april tjener 474.528 kr. (årligt inkl. pension), efter lønstigningen tjener 482.946 kr. (årligt inkl. pension) svarende til en stigning på 8.418 kr. (årligt inkl. pension)

Skematisk ser lønstigningen for den gennemsnitlige socialrådgiver i staten sådan her ud:

Løntabel staten april 2022

Er lønnen højere end den gennemsnitlige, er lønstigningen større, og er lønnen mindre end den gennemsnitlige, er lønstigningen mindre.

» Samtlige løn og pensionsstigninger samt overenskomstresultatet i sin helhed kan findes her.

» Aktuelle lønsatser kan findes her.