Postnummer afgørende for aktivitetsparates ydelse

Der er stor forskel fra kommune til kommune på, hvor mange aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der undtages for 225-timersreglen. ”Tæt samarbejde med erhvervslivet påvirker vores vurdering af aktivitetsparate,” fortæller kommunal beskæftigelseschef.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet en foreløbig opgørelse over, hvor mange aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i hver kommune, som er undtaget for 225-timersreglen.

Optællingen, som er lavet på baggrund af dataudtræk fra 13. september, viser store udsving kommunerne imellem. Det tyder på ujævn praksis, som kan være problematisk for både borgernes retssikkerhed  og socialrådgivernes arbejdsmiljø, lyder kritikken fra blandt andre DS og arbejdsmarkedsforskere.

Kommune: Erhvervssamarbejde påvirker vurderinger

Hedensted Kommune i Midtjylland er en af de kommuner, som har undtaget færrest aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere for 225-timersreglen. Kun 32 procent af de kontanthjælpsmodtagere, som er vurderet til at have for store sociale og helbredsmæssige problemer til at kunne varetage et ordinært, ustøttet job, er fritaget. Til sammenligning gælder det 83 procent i nabokommunen Horsens.

– Vi prioriterer, at så mange borgere som muligt skal fri af kontanthjælpsloftet, og det kommer de kun ved at få en lønindtægt. Derfor arbejder vi tæt sammen med det lokale erhvervsliv for at sikre, at borgerne kan komme i job, om deres arbejdsevne så er til 37 eller 10 timer om ugen. Og den satsning påvirker nok også den måde, vi vurderer borgerne på, lyder det fra Hedensted Kommunes beskæftigelseschef, Hans Christian Knudsen.

”Virksomheder indser, de skal tage ansvar”

I øjeblikket er mere end 80 Hedensted-borgere ansat i lokale virksomheder med en gennemsnitlig arbejdstid på omkring 12 timer om ugen i eksempelvis kantinefunktioner, og flere jobåbninger er på vej. Det er dog langt fra nok til de godt 230 aktivitetsparate i kommunen, som ikke er fritaget for 225-timersreglen, erkender Hans Christian Knudsen. For at styrke indsatsen har kommunen derfor opnormeret med endnu en virksomhedskonsulent.

Hedensted har med en række små og mellemstore virksomheder et godt udgangspunkt for at få aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i småjobs, vurderer Birgitte Frey, tillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Hedensted Jobcenter.

– Vi har fået virksomhederne til at indse, at de også skal tage et ansvar, og vi kan se, at indsatsen nytter. Vi har socialrådgivere, der sidder som virksomhedskonsulenter og samtidig agerer som mentorer. Desuden oplever jeg, at vi er gode til at få borgerne i rehabiliteringsforløb, når det er nødvendigt, siger Birgitte Frey.

At borgerne bliver delvist selvforsørgende er dog ikke ensbetydende med, at de ikke længere er i kontakt med kommunen, understreger tillidsrepræsentanten.

Reel arbejdsevne er afgørende

I Randers Kommune er 92 procent af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere undtaget for 225-timersreglen. Ud over de lægelige oplysninger hviler de randrusianske sagsbehandleres vurdering på et godt kendskab til borgernes reelle arbejdsevne, som kommunen har fået ved at prioritere virksomhedsrettet aktivering, lyder det fra Ole Andersen, arbejdsmarkedschef i Randers Kommune.

– Det kan godt være, at du kan være på en arbejdsplads i otte timer om ugen, men hvis din reelle produktivitet i den tid svarer til tre timers effektivt arbejde, så er det svært at overbevise en virksomhed om, at de skal ansætte dig på normale vilkår i otte timer. Det giver et skisma, som man er nødt til at forholde sig til, siger Ole Andersen og henviser til, at borgernes arbejdseffektivitet ifølge lovgivningen skal inddrages i vurderingen.