Deltag i forskningsprojekt om digital chikane

Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og i Odense efterlyser socialrådgiverarbejdspladser, der har lyst til at medvirke i et forskningsprojekt om digital chikane.

Digital chikane forekommer på mange socialrådgiverarbejdspladser og der er brug for viden, der kan anvendes af arbejdspladserne til at forbedre forebyggelsen af digital chikane.

Forskerne efterlyser for eksempel familieafdelinger, socialafdelinger og jobcentre, der kunne tænke sig at medvirke.

Formålet med forskningsprojektet er

  1. at afdække omfanget og typen af digital chikane på arbejdspladser i Danmark.
  2. at undersøge de helbredsmæssige konsekvenser af digital chikane.
  3. at få viden om, hvordan digital chikane kan forebygges på arbejdspladser.
  4. at udvikle vejledninger til forebyggelse af digital chikane på danske arbejdspladser.

Deltagelse i forskningsprojektet

Deltagelse i forskningsprojektet indebærer, at ledelse og medarbejdere udfylder tre korte spørgeskemaer på maximalt 10 minutter pr. skema. Til dette skal forskerne bruge medarbejdernes mailadresser. Praktisk foregår det ved, at forskerne sender et spørgeskema-link til den pågældende leder, som deler det internt. Når den enkelte medarbejder klikker på linket, fører det til spørgeskemaet, hvor medarbejderen selv kan oplyse mailadresse, hvis de ønsker at deltage.

Den første spørgeskemarunde gennemføres i sensommeren 2023 og vil indeholde en del åbne spørgsmål om digital chikane. Den anden spørgeskemarunde gennemføres i december 2023 og tredje runde i maj 2024. Disse spørgeskemaer vil indeholde mere lukkede spørgsmål om type, omfang og konsekvens af digital chikane samt forebyggende tiltag over for dette.

Alle data opbevares efter gældende GDPR-regler, og man kan til enhver tid trække sig ud af projektet.

Dansk Socialrådgiverforening deltager i forskningsprojektets følgegruppe.

Kontakt

Hvis jeres arbejdsplads vil medvirke i projektet, eller høre mere om det, så skriv direkte til seniorforsker Lars Peter Andersen, laande@rm.dk.