TV-høring om incest og mishandling i aften

Jeg savner i debatten respekt for, at sager om seksuelle overgreb kan være meget vanskelige at opdage, siger Dansk Socialrådgiverforenings formand, der i aften deltager i TV2/Nords høring om udsatte børn.

Flere sager om incest og mishandling af børn har rystet Danmark inden for de seneste måneder. Mange af sagerne er afsløret i Nordjylland. TV2/Nord sætter i aften fokus på emnet med en høring kl. 19.45, hvor blandt andre Dansk Socialrådgiverforenings formand Bettina Post deltager.

Om den aktuelle debat om seksuelle overgreb, siger Bettina Post:

– Man skal være klar over, at det er en grundlæggende præmis for dette arbejde, at det handler om familier, som vil gøre alt, hvad de kan, for at skjule deres grumme hemmelighed ikke mindst for socialrådgiverne. Og de er rigtig, rigtig gode til det. Dette faktum, kombineret med at vi ikke kan hverken rejse politianklager eller anbringe børn på uklare fornemmelser, gør, at det er overordentligt vanskeligt at reagere så hurtigt og relevant, som man i bagklogskabens klare lys ved, det havde været godt at gøre. Jeg savner en respekt i debatten for disse vanskeligheder.

Efterlyser ærlighed og ansvar fra politikere

Socialrådgivernes formand efterlyser desuden, at dem, der beslutter de økonomiske rammer for socialrådgivernes arbejde, også tager ansvar, når konsekvenserne viser sig.

– Godt halvdelen af socialrådgiverne har i gentagne undersøgelser fortalt os, at økonomi betyder mere end socialfaglighed, når der skal træffes afgørelser i børnesagerne. Og godt fire ud af 10 siger, at de på grund af økonomiske hensyn har vanskeligt ved at varetage barnets tarv. Disse forhold kalder på større ærlighed i debatten om konsekvenserne af den økonomiske situation, siger Bettina Post og uddyber:

– Det er ikke rimeligt, at politikerne samvittighedsfuldt underskriver snævre økonomiaftaler, hvis de ikke samtidig lige så samvittighedsfuldt står på mål for dem, når konsekvenserne viser sig – for eksempel hvis en sag er blevet overset, fordi normeringen betyder, at socialrådgiverne har alt for mange sager. Jeg kan snart ikke holde ud at høre flere forargede politikere råbe på, at der skal styr på disse sager uden selv at påtage sig et medansvar for at have besluttet nogle vilkår, som ikke sikrer det gode sociale arbejde.

Nye børnecentre skal sikre bedre indsats

Bettina Post ser frem til at de nye børnecentre, som skal specialisere indsatsen i forhold til misbrugte børn, etableres.

– Jeg har set, hvordan børnecentre fungerer i Island, som både har den politimæssige efterforskning, den lægelige udredning samt rådgivning og behandling af barn og familie under samme tag. Jeg håber, at de danske børnecentre kan generere en ekspertise, som kan hjælpe os på vej til en bedre indsats.