DS kalder regeringens reform-tidsplan urealistisk

Regeringens tidsplan giver kommunerne højst en måned til at implementere førtidspensionsreformen. Det er urealistisk, advarer socialrådgivernes formand. Hun foreslår, at reformen starter som forsøg og udsættes et år.

– Regeringens lovforslag om førtidspensionsreform lægger op til så mange ændringer, at det er helt urealistisk, at den kan implementeres i praksis ude i kommunerne løbet af en måned for at træde i kraft ved årsskiftet, siger Dansk Socialrådgiverforenings formand, Bettina Post.

Det er ikke en hård opbremsning, men en veltilrettelagt proces for implementering af førtidspensionsreformen, som Dansk Socialrådgiverforenings formand efterlyser.

Regeringen lægger op til, at loven vedtages i løbet af november eller først i december – og loven skal efter planen allerede træde i kraft ved årsskiftet.

Reform skal starte i forsøgskommuner

Dansk Socialrådgiverforening foreslår i sit høringssvar til lovforslaget, at reformen til at starte med indfases i fem til seks forsøgskommuner fra 1. marts 2013.

– Erfaringerne fra forsøgskommunerne skal anvendes til at sikre en god og gennemtænkt implementering i de øvrige kommuner fra årsskiftet 2014. Alt andet vil være utopi, siger Bettina Post og uddyber:

– Reformen stiller eksempelvis krav om indførelse af en helt ny metode i stedet for arbejdsevnemetoden – hvilket også kræver ny it-understøttelse – og der skal etableres rehabiliteringsteams i alle kommuner. Og når man også vil afskaffe lægekonsulentordningen, så kommunen alene må indhente lægelige oplysninger fra borgerens praktiserende læge og den helt nye kliniske funktion, som regionerne også først skal etablere, er der en alvorlig risiko for, at der opstår flaskehalse.

– Det er at bede om en fiasko, som både truer muligheden for at komme kvalitativt godt fra start, forringer borgernes retssikkerhed og presser socialrådgivernes arbejdsvilkår, pointerer formanden.

Knaster i det konkrete lovforslag

Bettina Post tilføjer, at Dansk Socialrådgiverforening fortsat er positiv over for intentionerne i førtidspensionsreformen og især er glad for, at der skal være én gennemgående sagsbehandler, som får ansvar for den tværfaglige rehabilitering – det såkaldte ressourceforløb.

Men der er ifølge Bettina Post også en del knaster i det konkrete lovforslag.

– Lovforslaget lægger op til, at ressourceforløbet først kan bevilges, når alle andre muligheder er afprøvet.  Det er jeg helt uenig i, for skal reformen resultere i, at færre havner på førtidspension, så skal ressourceforløb kunne bevilges, lige så snart ”alarmklokkerne” begynder at ringe. Vi skal have fat på folk, inden de når til en langvarig udstødelse fra arbejdsmarkedet, siger hun.

Dansk Socialrådgiverforening efterlyser desuden en præcisering af, hvad et ressourceforløb kan indeholde – eksempelvis om et revalideringsforløb kan indgå som et led i et ressourceforløb.

Ændringer af fleksjob ligner sparereform

Anderledes ser det ud med reformen af fleksjob. Her gentager Bettina Post den kritik, som hun fremførte, da aftalen om en reform var en realitet i sommers. Ændringerne ligner ifølge Bettina Post en ren spareøvelse.

– Der er ingen socialfaglige forbedringer for personer i fleksjob. Og dele af reformen tager udgangspunkt i forestillingen om, at økonomiske incitamenter kan få personer med varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne til at arbejde mere, hvilket er en vildfarelse.

I høringsvaret opfordrer Dansk Socialrådgiverforening til, at økonomien for dem, som allerede har fleksjob, ikke ændres – heller ikke, når de skifter job.