Leder – Region Nord

Læs regionsformand Trine Quists leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle tillidsvalgte i Region Nord den 29. september 2021.

Kære TR, TR-suppleant og AMiR

Efteråret er så småt over os, og der er travlhed alle steder, hvor jeg kommer rundt i regionen, og når jeg hører fra jer og jeres kollegaer.

Mange er naturligt meget optagede af at finde sig til rette i en arbejdshverdag, hvor vi igen møder ind på vores arbejdspladser og er sammen fysisk. Mange steder laver man lokalaftaler om hjemmearbejde for at sætte rammer omkring en fremadrettet, mere fleksibel måde at løse arbejdsopgaverne på. Står I overfor at skulle indgå en sådan aftale så husk, at der er hjælp og inspiration at hente hos vores konsulenter i Region Nord.

Efteråret 2021 betyder også kommunal- og regionsrådsvalg, hvilket vi også beskæftiger os med i Region Nord. Vi forsøger både at påvirke kandidater til at fatte interesse for DS-dagsordner, blandt andet via denne lille pjece til kandidater. Pjecen er også et værktøj, som I kan bruge lokalt til at gå i dialog med både ledelse og politikere. Hvis I har brug for hjælp eller sparring til dette, må I meget gerne kontakte mig.

Jeg hører fra de to andre DS-regioner, at flere kommuner igen er optagede af erfaringerne med firedages-arbejdsuge, som konkret kører i én kommune i henholdsvis Øst og Syd. Hvis der er udsigt til noget lignende på jeres arbejdsplads, vil jeg meget gerne høre fra jer. Årsagen er, at det er yderst vigtigt, hvis sådanne tanker skal omsættes til handling, at de forhandlingsberettigede organisationer er med ved bordet, så vi kan varetage medlemmernes interesser og sørge for, at overenskomsten overholdes.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg gentage min opfordring fra sidste nyhedsbrev til at invitere mig ud i klubberne – til fyraftensmøder, generalforsamlinger eller hvad I måtte have på tapetet her i efteråret. Jeg kommer meget gerne og taler med jer om lige dét, som I er optagede af hos jer og/eller gerne vil høre DS’ input til. Vi ses 😊

Trine Quist
Regionsformand