Nyt kursus i psykisk arbejdsmiljø for TRIO

Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF) udbyder et gratis pilotkursus i psykisk arbejdsmiljø for ledere, TR og AMiR fra samme arbejdsplads i kommuner og regioner. Udbytte bliver en plan for at løse eller effektivt forebygge problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF) udbyder et gratis pilotkursus i psykisk arbejdsmiljø for ledere, TR og AMiR fra samme arbejdsplads i kommuner og regioner. udbytte bliver en plan for at løse eller effektivt forebygge problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Af Elisabeth Huus Pedersen, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening

Overenskomstforhandlingerne i 2021 resulterede i en aftale mellem parterne på det kommunale og regionale område om, at der skulle udvikles og udbydes en ny uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere, TR og AMiR (dvs. det uformelle TRIO-samarbejde). Kurset udbydes i første omgang i en gratis testversion i København, men det forventes, at kurset kommer i ordinær drift fra starten af 2023 med deltagerbetaling.

Gå hjem med en plan

Ambitionen er, at deltagerne får en plan for at løse eller effektivt forebygge problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Målet med uddannelsen er bl.a. at TR, AMiR og leder i fællesskab:

  • får fælles forståelse og sprog for det psykiske arbejdsmiljø
  • får metoder til at undersøge og forebygge psykiske arbejdsmiljøproblemer
  • får en bedre forståelse for de forskellige roller i samarbejdet om arbejdsmiljøet
  • får en bedre forståelse af de fælles muligheder, når problemer skal håndteres.

PUF, som står for kurset, er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet.

Praktiske oplysninger

Pilotkurset afvikles 26. oktober og 23. november 2022 i København og omfatter også en hjemmeopgave mellem de to dage.

Pilotkurset er gratis, men til gengæld forventes det, at deltagerne løbende giver feedback til arrangørerne undervejs i forløbet.

OBS! Tilmeldingsfristen er 20. september.

Læs mere og tilmeld jer her: Uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere, TR og AMR