OK18-planen er klar, men …

Det er overenskomstår og forberedelserne til forhandlingerne er fortsat i fuld gang, inden der skal udveksles krav med Moderniseringsstyrelsen til december. Men der er også udfordringer.

Som bekendt står overenskomstforhandlingerne for døren. I store træk arbejder de forskellige centralorgansiationerne lige nu med de forskellige kravsforslag til OK18-forhandlingerne, for at de kan oversendes til det statslige forhandlingsorgan CFU – Centralorganisationernes Fællesudvalg. Det er her OK18-kravene fra hele arbejdstagersiden på statens område bliver fastlagt.

I december udveksler CFU krav med den statslige arbejdsgivermodpart og forhandlingsmodpart, Moderniseringsstyrelsen. Og herefter kan forhandlingerne gå i gang. Den typiske køreplan indebærer, at et forlig skal falde på plads allerede i midten af februar 2018.

Men der kan nå at ske meget endnu, som både kan få den plan til at ændre sig – eller falde i hak. Lige nu er der to udfordringer. Den første udfordring er, at hele arbejdstagersiden på både det kommunale, regionale og statslige arbejdsmarked entydigt har opfordret de offentlige arbejdsgivere til at optage fair og reelle forhandlinger med underviser-organisationerne. Lige nu er det nemlig den såkaldte Lov 409, som regulerer arbejdstiden for underviserne i blandt andet folkeskolen og SOSU-skolerne. Den danske model indebærer imidlertid, at løn og ansættelsesvilkår ikke skal reguleres ved lov, men ved aftaler mellem parterne. Dette ønsker alle organisationerne at sende et entydigt signal om til arbejdsgiverne – så spørgsmålet er hvornår disse forhandlinger går i gang.

Den anden udfordring er – som også orienteret om i dette nyhedsbrev tidligere – at relationen mellem de statslige forhandlere ikke er optimal. Den er måske heller ikke katastrofal. Men vi kan heller ikke sige, at forhandlingsklimaet er velfungerende. Og her er spørgsmålet, hvordan det påvirker både de igangværende forberedelser og de konkrete forhandlinger, når vi kommer der til. Indtil videre tror vi på, at opgaven håndteres professionelt.