OK15: Smalt, men fornuftigt forlig på statsområdet

Generelle lønstigninger, sikring af reallønnen og styrket indsats for psykisk arbejdsmiljø indgår i det statslige OK-forlig, som DS kalder ”smalt, men fornuftigt.” Læs også formandens opdatering på de øvrige OK15-forhandlinger.

De statslige overenskomstforhandlinger blev afsluttet fredag den 6. februar med et smalt forlig, hvor de statsansatte får 4,5 procent mere i løn over de næste tre år. Forliget indebærer herudover blandt andet en særlig indsats for det psykiske arbejdsmiljø og en ekstra uges lønnet barsel til fædre.

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, er tilfreds med resultatet.

– Der er igen indgået et smalt forlig på det statslige område, men denne gang har vi sikret reallønnen. Og det er jeg tilfreds med – vores hovedkrav var generelle lønstigninger, som kunne sikre reallønnen, siger Majbrit Berlau:

Socialrådgivernes formand er også tilfreds med, at reguleringsordningen fortsætter.

– Det er den, som sikrer, at hvis det private arbejdsmarked for alvor kommer i gang og med lønfremgang til følge, ja så smitter det positivt af på de offentligt ansatte.

Bedre arbejdsmiljø og styrkelse af den danske model

Majbrit Berlau glæder sig også over, at der er afsat midler til et projekt, der sætter fokus på tillidsrepræsentanternes rolle i det lokale samarbejde.

– Med aftalen får vi fokus på lokale løsninger. Det er en styrkelse af den danske model, og med en treårig overenskomstperiode får vi arbejdsro til indsatsen.

Hun fremhæver også den forstærkede indsats for det psykiske arbejdsmiljø.

– Et rejsehold til at styrke det psykiske arbejdsmiljø er en nyskabelse, og det er der brug for. Der er for mange statslige arbejdspladser, som lider under et hårdt psykisk arbejdsmiljø. Det gælder også for vores medlemmer, og jeg glæder mig til at medvirke til en særlig indsats her, hvor der er fokus på dialog mellem parterne, siger DS-formanden, som også glæder sig over en ekstra uges lønnet barsel til fædre.

De næste fire uger vil Finansministeriet og de enkelte fagforeninger forhandle organisationsaftalerne. Dansk Socialrådgiverforening forhandler for socialrådgivere ansat i staten, socialrådgiverne på sosu-skoler og socialrådgivere ansat på professionshøjskolerne. Herefter sendes det samlede resultat til afstemning blandt socialrådgiverne og de øvrige berørte faggrupper.

Update: Sådan går det med de øvrige OK-forhandlinger

På det kommunale område forventes de generelle forhandlinger afsluttet 13. februar og på det regionale område 20. februar, fortæller Majbrit Berlau.

Siden kravene blev præsenteret kort før jul, har der været en række tekniske møder mellem parterne.

– Der indgås ingen delforlig undervejs, alt skal klappes af ved den afsluttende forhandling. Sådan foregik det også ved OK13, og det betyder, at vi ikke rigtig kan melde noget ud, før det hele er faldet på plads, siger DS-formanden.

De endelige forhandlinger af de specielle krav – Dansk Socialrådgiverforenings egne krav til arbejdsgiverne – er fastsat til 26. februar på det kommunale område og 27. februar på det regionale område.

Udover egne krav indgår DS også i tværgående forhandlinger om kompetencefond og lokal løn i både kommuner og regioner.

– Vi ved endnu ikke hvor mange penge, der bliver til organisationernes egne forhandlinger. Men forventningen er, at rammen for forhandlingerne bliver mellem 0,2 og 0,3 procent af lønsummen, siger Majbrit Berlau.


Få DS-forhandlerne ud på din arbejdsplads

Når de endelige forhandlingsresultater ligger fast ved udgangen af februar, vil Majbrit Berlau og resten af Dansk Socialrådgiverforenings forhandlingsdelegation besøge en række faglige klubmøder rundt om i landet for at redegøre for OK15-resultatet, inden resultatet skal til urafstemning blandt DS-medlemmerne.

Hvis du ønsker at holde et klubmøde med en DS-forhandler på din arbejdsplads, skal du kontakte din DS-region, eller en af DS’ konsulenter på det statslige område, afhængig af, om du er kommunalt, regionalt eller statsligt ansat.

Desuden holdes der møder for tillidsrepræsentanter, hvor OK15-resultaterne også vil være på dagsordenen. I Region Øst finder mødet sted tirsdag den 3. marts, i Region Syd holdes møde fredag den 13. marts og i Region Nord mandag den 16. marts.