Ny politisk aftale (flerårsaftale) om Kriminalforsorgens økonomi 2018-2021

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgik den 28. november en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgens økonomi for 2018-2021.

Sikkerhed og tryghed er det dominerende politiske signal i aftalen, hvortil der umiddelbart tilføres ekstra ressourcer, mens de resocialiserende og de recidiv-reducerende tiltag fremstår som hensigtserklæringer uden klarhed om ressourcerne dertil skrues op eller ned.

Flerårsaftaleteksten fremstår samlet set som en pose meget blandede bolsjer: Meget småt og noget stort ind i mellem hinanden (fx tandlæge-bistand og nyt arresthus), hvilket understreger behovet for at fokusere på den forestående implementering og konkrete omsætning af aftalen.

Overordnet syntes aftaleteksten at efterlade læseren med flere spørgsmål end svar på, hvordan den konkrete implementering af aftalen vil ske.

Det, man blandt andet kan læse, er

  • godt 600 mio. kr. ekstra fordelt over aftaleperiodens fire år
  • styrket sikkerhed og tryghed for de ansatte i fængslerne
  • stærkere indsats mod banderne
  • målretning af ressourcerne til de indsatte som kan og vil et liv uden kriminalitet
  • reorganisering af fængsler og arresthuse (etablering af kvindefængsel, etablering af et udvisningsfængsel og et nyt stort områdearresthus)

Socialrådgiverne er ikke nævnt i aftalen og har ikke fået tilført øremærkede nye ressourcer via aftalen, som det er sket for fængselsbetjentene.

Derfor bliver implementeringsplanen vigtig for socialrådgiverne i Kriminalforsorgen og for DS, med det mål at implementerings-planen også sætter fokus på at skabe de bedste vilkår og rammer for de indsattes resocialisering. Vi ved, at tiltag som for eksempel behandling af misbrug, kurser i at håndtere egne følelser, uddannelse og mentorordninger mindsker risikoen for, at løsladte begår ny kriminalitet, og dermed reducerer antallet af dømte, der senere vender tilbage til fængslerne.

Aftalen vil i den kommende tid blive udlagt og fortolket, og i forhold til en implementering af aftalen vil DS arbejde centralt i forhold til Direktoratet for Kriminalforsorgen, og dels være i dialog med TR’ere og andre socialrådgivere i forhold til den interne dialog i Kriminalforsorgen, herunder dele viden/information om hvordan en implementering kommer til at ske.

» Læs debatindlægget i Politiken