Leder – Region Nord

Læs regionformand Trine Quists leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Nord den 2. oktober 2019.

Kære TR og AMiR,

Så kom efteråret og med dét også budgetforhandlinger og deraf følgende forlig rundt omkring i kommuner og regioner.

Jeg ved, at mange af jer arbejder steder, hvor denne periode er særlig svær og hård at komme igennem grundet udsigten til store besparelser på velfærdsområderne, som både betyder markante serviceforringelser, men også flere steder farvel til stillinger og til kollegaer.

I denne periode har vi særligt brug for fællesskabet. For at vi bakker hinanden op, hjælper hinanden med at beskrive og sige højt, hvilke konsekvenser besparelserne får. Konsekvenser for den service, vi leverer hver eneste dag til borgerne, og konsekvenserne for os og vores kollegaer og vores arbejdsmiljø. Dette skal beskrives i MED-systemet, hvor det skrives til referat, samt i høringssvar, som indgår i de politiske forhandlinger. Men det kan også beskrives ved foretræder for politiske udvalg eller i læserbreve i lokale aviser/lokale medier.

Det lokale fællesskab af eksperter er jer, som er på arbejdspladsen og jer som véd mest om, hvad besparelserne vil komme til at betyde. Så I er også de bedste til at beskrive disse overfor de ansvarlige politikere. Og jeg vil på det kraftigste opfordre jer til at gøre det!

Men samtidig vil jeg også opfordre til, at I kontakter mig, hvis I har brug for sparring eller bare en snak om jeres lokale situation. Jeg står gerne til rådighed både for mindre tvivlsspørgsmål og for de større ting, som kræver, at jeg går ind i det enten politisk eller pressemæssigt.

Så giv endelig lyd – og pas på hinanden og fællesskabet derude

Trine Quist
Regionsformand