Politisk aftale om nye regler for hjemmearbejde

Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Ditte Brøndum, ser med bekymring på den nye aftale om reglerne for hjemmearbejde, der gør det sværere at få det rette udstyr på sin hjemmearbejdsplads.

Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative indgået en politisk aftale om nye regler for hjemmearbejde.

I dag gælder en række særlige krav til indretning af såkaldte ‘skærmarbejdspladser’. Reglerne indtræder, når skærmarbejdet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt, og arbejdstiden svarer til én dag eller mere inden for en normal arbejdsuge.

De regler bliver nu lavet om, og fremover vil reglen om, at arbejdstiden skal svare til én dag eller mere blive fastsat til mere end to dage om ugen set som et gennemsnit over cirka en måned. Dette gælder både skærmarbejde hjemme, på faste arbejdssteder og på skiftende arbejdssteder.

Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Ditte Brøndum, ser med bekymring på aftalen.

– Medarbejdernes vilkår forringes, når der nu skal mere til, før man kan få det rette udstyr på sin hjemmearbejdsplads. Det er vigtigt med gode fysiske rammer for socialrådgivernes arbejde, så vi forebygger fysiske belastninger og sygefravær, siger hun.

Den politiske aftale skal nu omsættes i en bekendtgørelse og en vejledning fra Arbejdstilsynet, som skal skabe større klarhed om de nye regler. Beskæftigelsesministeriet har meldt ud, at de nye regler om hjemmearbejdspladsen forventes at kunne træde i kraft i slutningen af april 2022. Læs mere om aftalen her.