DS: It-systemet DUBU løser ikke alle udfordringer

It-systemet DUBU kan ikke i sig selv forhindre fejl i sager om udsatte børn og unge. Dansk Socialrådgiverforenings formand advarer imod at tro, at DUBU er et mirakel-system.

I slutningen af december kunne 44 af landets 98 kommuner sætte strøm til it-systemet DUBU (Digitalisering – Udsatte Børn og Unge), der har været på tegnebrættet siden 2003. DUBU er tænkt som et fælleskommunalt værktøj til at sikre kvalitet og sammenhæng i arbejdet med udsatte børn og unge samt forbedre den økonomiske styring af området.

Store forventninger til DUBU

Der er store forventninger til DUBU. Den tidligere socialminister Benedikte Kiær (K) meldte ud, at systemet skal være med til at forhindre, at sager som den fra Brønderslev gentager sig, blandt andet fordi det med DUBU bliver lettere at lave en mellemkommunal underretning.

Nuværende socialminister Karen Hækkerup (S) har udtalt, at hun ikke er i tvivl om, at DUBU vil give bedre kvalitet i sagsbehandlingen.

DUBU forhindrer ikke fejl

En holdning, som formand for Dansk Socialrådgiverforening Bettina Post, gerne vil bakke op om. Men hun advarer imod at tro, at DUBU er et mirakel-system i sager om udsatte børn og unge.

– DUBU kan ikke i sig selv forhindre fejl i børnesagerne. Det indeholder mange tunge elementer, som kan komme til at betyde, at socialrådgivere bliver bundet vældig meget til skærm og tastatur. Det er i strid med den anden trend, som vi har i øjeblikket: At socialrådgivere skal mere ud i daginstitutioner, skoler og boligområder og fungere konsultativt, siger Bettina Post.

Alle kommuner bør bruge DUBU

Hun efterlyser, at staten havde taget skridtet fuldt ud og forpligtet alle kommuner til at bruge DUBU.

– Hvis it-systemet er så godt, så bør staten tage ansvar og kræve, at alle kommuner bruger DUBU og dermed sikre, at alle arbejder i samme system, pointerer Bettina Post.

Læs mere om DUBU i fagbladet Socialrådgiveren 2-2012, hvor tre socialrådgivere fortæller om udfordringerne med at implementere systemet.