Socialrådgivere kæmper med forhastede reform-krav

Ifølge ny rapport fra Ankestyrelsen lever kommunernes sagsbehandling op til nye reform-krav i tre ud af fire sager. Det tyder på enorm indsats af socialrådgiverne, som ikke har fået ressourcer til at implementere de nye krav, mener DS.

En ny rapport fra Ankestyrelsen om kommunernes anvendelse af rehabiliterende teams indikerer, at kommunerne overholder de materielle og formelle regler i 77 procent af sagerne.

Undersøgelsen omfatter 139 sager i 10 kommuner.

Rapporten viser, at socialrådgiverne har knoklet for at få implementeret de nye krav i sagsbehandlingen, mener Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

– Det er ikke optimalt, at reglerne ikke er overholdt i næsten hver fjerde sag, men det her er helt nyt lovstof, som er hastet igennem uden  ressourcer til implementeringen. Rammerne har ikke været i orden, siger hun.

DS: Socialrådgivere har kritiseret implementering

Dansk Socialrådgiverforening foretog i foråret 2014 en undersøgelse, af kommunernes implementering af beskæftigelsesreformerne.

Ifølge undersøgelsen oplevede socialrådgiverne – på trods af entusiasme om reformernes faglige indhold – en række store udfordringer med implementeringen.

– Der er kommet langt større krav, uden at ressourcerne er fulgt med. Hverken til den nye helhedsprægede sagsbehandling eller til en forstærket indsats til borgerne. Det har vi kritiseret adskillige gange, understreger Majbrit Berlau.

Manglende ressourcer skinner igennem

De manglende ressourcer til implementeringen af de nye reformkrav har medført højere sagspres og en stigende mængde arbejdsmiljøproblemer for socialrådgiverne. De udfordringer skinner også igennem i Ankestyrelsens rapport, vurderer Majbrit Berlau.

– Vores undersøgelse viste, at selvom nogle kommuner var langt fremme, så havde andre store udfordringer. Det billede går igen i Ankestyrelsens rapport, som viser gennemgående problemer i nogle kommuner, selvom kravene overordnet set er overholdt langt de fleste steder.

DS: Rehabiliteringsteams skal styrkes

For at styrke indsatsen anbefaler Dansk Socialrådgiverforening, at de nye rehabiliteringsteams får tildelt beslutningskompetence.

– Det skaber bureaukrati og flaskehalse i systemet, at de rehabiliterende teams i øjeblikket er afhængige af en række andre instanser for at igangsætte forløb. Det forsinker indsatsen for borgerne og giver – som vi ser i Ankestyrelsens undersøgelse – i værste fald problemer med retssikkerheden, siger Majbrit Berlau.