Nye vejledende sagstal kan øge trivsel og kvalitet i arbejdet

Dansk Socialrådgiverforening har revideret de vejledende sagstal på baggrund af en ny undersøgelse af sagstal i de kommunale forvaltninger. Desuden er der udarbejdet materialer, I kan bruge til at drøfte sagstal på arbejdspladsen.

Dansk Socialrådgiverforening (DS) har revideret og opdateret de vejledende sagstal på ti forskellige myndighedsområder: børneområdet, voksenhandicap- og voksenpsykiatri, jobparate over 30 år, aktivitetsparate over 30 år, job- og uddannelsesparate under 30 år, aktivitetsparate under 30 år, sygedagpenge, ressourceforløb, fleksjob og integrationsområdet.

Som noget nyt er børne-familieområdet og børne-handicapområdet lagt sammen i ét område – børneområdet. Voksenhandicap- og voksenpsykiatriområdet er også lagt sammen.

De vejledende sagstal har til formål at inspirere til at strukturere og normere arbejdspladsen med tilstrækkelige ressourcer og kompetencer for at sikre bedre kvalitet og effektivitet i sagsarbejdet til gavn for borgerne – og et godt arbejdsmiljø og større arbejdsglæde til gavn for socialrådgiverne.

Undersøgelse af sagstal

DS’ vejledende sagstal bliver udarbejdet på baggrund af en undersøgelse blandt tillidsrepræsentanterne og med hjælp fra DS’ faggrupper. Det er DS’ hovedbestyrelse, der træffer beslutningen om de vejledende sagstal.

Hvert vejledende sagstal er ledsaget af en uddybende vejledning, der forklarer og nuancerer anbefalingerne. Det er væsentligt at forholde sig til uddybningen og ikke kun de tal, der fremgår af overskriften. Det er vigtigt at understrege, at de vejledende sagstal skal tilpasses den konkrete arbejdsplads og socialrådgiverne på den.

DS’ undersøgelse af sagstallene på de kommunale myndighedsområder giver et værdifuldt indblik i de gennemsnitlige sagstal pr. socialrådgiver på 13 forskellige forvaltningsområder, ligesom den giver overblik over den historiske udvikling. Rapporten er bygget op, så hvert forvaltningsområde har sit eget bilag, som man kan nøjes med at læse.

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at sagstallet er faldet på fire områder: børnehandicap- og voksenhandicapområdet, jobparate samt aktivitetsparate over 30 år, mens det er steget på sygedagpenge- og integrationsområderne.

Anbefalinger om sagstal

DS anbefaler, at I afholder en årlig drøftelse i trioen om sagstal for at søge at nedbringe arbejdsbelastningen og øge kvaliteten i arbejdet. DS foreslår, at arbejdspladserne bruger DS’ vejledende sagstal som inspiration til at tage administrativ eller politisk beslutning om et loft eller en gennemsnitsnorm for sagstal. Desuden anbefaler DS at tage særlige hensyn for visse grupper af medarbejdere, som bør have et lavere sagstal end DS’ anbefalinger. Det kan fx være deltidsansatte og medarbejdere med andre opgaver på arbejdspladsen. Nyuddannede og nyansatte bør have et lavere sagstal i en periode på omkring et halvt år.

Inspiration til drøftelse i trioen

DS’ undersøgelse af sagstal kan fungere som benchmark til jeres drøftelse og give jer værdifuld viden. I nogle teams kan sagstyngden/sagernes kompleksitet være af stor betydning. Derfor har DS udarbejdet en introduktion til emnet med bl.a. forslag til spørgsmål, I kan drøfte.

Ud over sagstyngde/sagskompleksitet kan andre faktorer indvirke på, hvor mange sager den enkelte socialrådgiver kan have ansvar for. På DS’ hjemmeside kan I downloade en tjekliste, der også kan fungere som et dialogværktøj, med en oversigt over alle de faktorer og forhold, der kan betydning for, hvor mange sager den enkelte medarbejder kan have.

» På DS’ side om sagstal finder du både de vejledende sagstal, undersøgelsen og de nye værktøjer.

» Se guiden til at bruge sagstallene på arbejdspladsen her.