Kommuner prioriterer social indsats trods sparekrav

Det kommunale omprioriteringsbidrag medfører nye besparelser i landets kommuner, som lægger yderligere pres på budgetterne. Alligevel prioriterer en række kommuner at investere i dele af den sociale indsats.

Kommunerne mærker i høj grad konsekvenserne af regeringens nye omprioriteringsbidrag, som indfører tvungne besparelser på kommunalbudgetterne.

Det gælder blandt andre Randers Kommune, som skal spare 280 millioner kroner frem til 2019. Heraf skyldes godt 240 millioner kroner direkte omprioriteringsbidraget, fortæller Henrik Manero Hald, fællestillidsrepræsentant for de randrussianske socialrådgivere.

– Vi ved endnu ikke, hvad det får af konsekvenser for socialrådgiverne i kommunen, men det er blevet meldt ud fra politisk hold, at ingen områder går fri, siger han.

Trods den verserende sparedagsorden er der dog adskillige kommuner, som planlægger at investere det sociale arbejde. Det gælder blandt andre Kerteminde, Syddjurs, Gladsaxe og Bornholm, som lægger op til at ansætte flere socialrådgivere på børneområdet. Målet er at spare penge på lang sigt ved at sikre en tidlig social indsats.

Trods Aarhus-forlig: Fremtiden er uvis

I Aarhus Kommune var der udsigt til, at omprioriteringsbidraget skulle medføre besparelser for næsten en halv milliard frem til 2019.

Sidst i september indgik byrådet dog et forlig, som på baggrund af tidligere besparelser reducerer disse besparelser væsentligt. Frem til 2019 skal kommunen nu spare godt 135 millioner kroner, fortæller fællestillidsrepræsentant i Aarhus Kommune, Trine Quist.

Til gengæld er det endnu uvist, hvordan de aarhusianske besparelser bliver udfoldet.

– Der lægges op til at spare på ledelse og administration. Socialrådgiverne er ofte ansat på den administrative konto, men det er jo i den grad borgernært arbejde alligevel. Det er en evig udfordring, og den vil vi selvfølgelig tage op med byrådet igen, understreger Trine Quist.

Der er dog stadig rum for investeringer, fortæller fællestillidsrepræsentanten. Eksempelvis får integrationsområdet tilført 10,8 millioner kroner på 2016-budgettet.

Derudover bliver voksen- og delvist børnehandicapområdet friholdt for yderligere besparelser, fordi byrådet har tilkendegivet, at indsatsen her har været ekstremt presset gennem flere år.

Efter Odense-sag: Fortsat uvished om økonomi

Ditte Rasmussen, tillidsrepræsentant for socialrådgiverne på børne- og ungeområdet i Odense Kommune, oplyser, at konsekvenserne af de kommunale budgetter endnu ikke er klarlagt.

– Hele forvaltningen har været underdrejet af denne her sag, både på medarbejder- og ledelsesniveau, fortæller hun.

Det ligger dog fast, at ekstraudgifterne i forbindelse med sagen om ulovlige lukninger af børnesager i Odense Kommune – indtil videre godt fem millioner kroner – ikke vil få indflydelse på budgetterne for 2016.

Aalborg ansætter flere socialrådgivere

Trods omprioriteringsbidraget lægger Aalborg Kommunes budgetter for 2016 op til at ansætte 23 ekstra socialrådgivere i familiegrupperne og Specialgruppen for Børn og Unge, fortæller fællestillidsrepræsentant for de aalborgensiske socialrådgivere, Claus Teisen.

– Socialrådgiverne får en større rolle i forhold til de enkelte familier, og på den baggrund forventer kommunen at spare på eksterne ydelser.

På beskæftigelsesområdet investerer kommunen samlet cirka 10 millioner kroner.

– Tanken er, at investeringen i flere medarbejdere skal medvirke til at få flere ledige i job, dels ved at styrke Jobcentrets samarbejde med de private virksomheder dels ved at få flere unge hurtigere i job efter endt uddannelse. Antallet af socialrådgivere bliver opnormeret, men det er endnu for tidligt at sige, hvor mange stillinger, det drejer sig om, siger Claus Teisen.

København investerer for at spare

København viderefører og udvider ordningen med socialrådgivere i daginstitutioner for godt 4,5 millioner kroner, og det kan medføre flere socialrådgiverstillinger i kommunen, lyder det fra Rasmus Hangaard Balslev, fællestillidsrepræsentant for kommunens socialrådgivere.

– Socialforvaltningen arbejder på, at der skal være en socialrådgiver i hver eneste daginstitution en eller to dage om ugen. I øjeblikket er man godt halvvejs. Det er helt sikkert et skridt i den rigtige retning i forhold til den faglige indsats.

Kommunen afsætter desuden otte millioner kroner til tidlig indsats i familier med udsatte børn, men det er endnu uvist, om det vil føre til flere socialrådgiverstillinger. Derudover er der afsat en investeringspulje på 200 millioner kroner, som skal bruges til at styrke indsatser, som kan medføre besparelser i fremtiden.