Er borgeres ret til aktindsigt vigtigere end socialrådgiveres sikkerhed?

Det hænder, at vores medlemmer bliver ramt af offentlighedslovens § 21, stk. 3, vedrørende retten til aktindsigt. Det kan kollidere med deres sikkerhed, fordi borgere dermed kan få adgang til vores medlemmers fulde navne, arbejdsopgaver og lønoplysninger.

På nuværende tidspunkt er retsstillingen således, at en offentlig myndighed – efter en konkret vurdering – kan afvise anmodningen om aktindsigt med henvisning til chikanebestemmelsen i offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 2. Men fordi der ikke er krav om, at ansøger skal identificere sig eller begrunde anmodningen om aktindsigt, kan det være svært for en offentlig myndighed at afvise anmodningen med henvisning til chikanebestemmelsen.

I ovenstående situationer anbefales det, at der straks gøres indsigelser, når arbejdsgiver har imødekommet anmodningen om aktindsigt, også selvom der juridisk ikke er meget at gøre.

Anbefalingen er på baggrund af en konkret sag i Kriminalforsorgen, hvor en indsat fik aktindsigt i en hel afdelings personalesager.

» Find offentlighedsloven her.