Kandidaten i Socialt Arbejde i København lukker

Kandidaten i Socialt Arbejde i København lukker som konsekvens af Regeringens planer om udflytning af uddannelser. Aftalen efterlader et spinkelt håb om, at andre institutioner kan oprette et lignende udbud i Østdanmark, som Dansk Socialrådgiverforening vil forfølge.

Selvom Kandidaten i Socialt Arbejde i København lukker, står der i udflytningsaftalen, “at AAU har ambitioner om at opretholde forskningsmiljøet i København…”

– Men jeg er dybt bekymret. Det virker på ingen måde som en fremtidssikring, når vi får at gøre med en satellit uden studerende, siger Ditte Brøndum, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.

Lukningen medfører en markant risiko for, at 2/3 af et unikt forsknings- og uddannelsesmiljø vil forsvinde. Og det er helt evident, at 2/3 af uddannelsespladserne vil forsvinde fra en uddannelse, som både gør det mere attraktivt at læse til socialrådgiver og producerer de spydspidser, som skal være fundamentet i udviklingen af det sociale arbejde i Danmark.

– Hver dag hører vi om store politiske drømme om at styrke de sociale indsatser. Så det er dybt bekymrende, at Folketingets partier – i et forsøg på at løse et helt andet problem – rammer en centralnerve i velfærdsstaten, siger Ditte Brøndum.

For det sociale arbejde var åbningen af kandidatuddannelsen for 30 år siden et kvantespring ind i en verden af viden om det sociale arbejde. Men alt for mange i dag havner stadigt i udenforskab på trods af de mange sociale indsatser, vi har i Danmark. Derfor er der et stort behov for mere viden om de særlige livsudfordringer, som mennesker står i, der er ramt af sociale problemer, psykisk sygdom eller funktionsnedsættelser. Viden skal ud at leve i praksis for at have en betydning, og det er kandidatuddannelsen i socialt arbejde et særdeles eminent eksempel på.

– Vi kan se i aftalen, at vores opråb trods alt har været diskuteret i forhandlingerne. Og der ligger et spinkelt håb i, at der i aftalen står ”Det er muligt for andre institutioner at oprette et udbud… i Østdanmark.” Det spinkle håb vil vi forfølge, lover Ditte Brøndum.