TR-vilkår på statens område

I den nye overenskomst er der kommet en præcisering af, at TR og leder skal tale om reducering i de sædvanlige opgaver, når man bliver valgt eller genvalgt som TR.

Som TR har man krav på den nødvendige tid til opgaven og for at have det, skal der efter DS’ opfattelse ske en reduktion i øvrige opgaver.
Det er ledelsens ansvar, at man har den fornødne tid og også ledelsens ansvar at fordele de opgaver, man ikke længere skal løse, til øvrige kolleger.

Hvis du ikke allerede har en aftale om TR-vilkår, så tag fat i din konsulent og få snakket om, hvordan I kommer i dialog med ledelsen om det.

I TR-aftalen er der også mulighed for at få et funktionstillæg for opgaven.

Særligt i Kriminalforsorgen har det været svært at få ordentlige aftaler om reduktion i opgaver. De faglige organisationer for de civile grupper er gået i samarbejde om at få lavet aftaler om ordentlige TR-vilkår. Vi havde første møde mandag den 15. juni og har aftalt et nyt møde efter sommerferien. De faglige organisationer pressede på for, at der skal komme en central udmelding om vigtigheden af TR-opgaven og nødvendigheden af reel tid til opgaven.

Vi er også enige om, at der ikke kan laves en central aftale om kompensation, da der er mange lokale forhold, der spiller ind, men man kunne se på, hvilke parametre der skal indgå i de lokale drøftelser om kompensation. Det kunne for eksempel være antal medlemmer, antal matrikler og afstand.

I hører mere om drøftelserne når der er nyt.