På mandag får Danmark klare regler for psykisk arbejdsmiljø

Nu får Danmark som ét af de første lande i Europa en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. DS' næstformand, Ditte Brøndum, kalder det en historisk sejr.

Arbejdstilsynet har for første gang samlet de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø i én bekendtgørelse, sådan som et bredt flertal i Folketinget blev enige om med arbejdsmiljøaftalen fra 2019.

Den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø træder i kraft mandag den 1. november.

– Vi har i DS og i fagbevægelsen kæmpet for at få klare regler for det psykiske arbejdsmiljø i årevis,  og nu sker det! Nu får vi sort på hvidt, hvilke pligter arbejdsgiverne har haft i over 40 år for at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejdsmiljø – også i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, siger Ditte Brøndum, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.

Formålet er at gøre reglerne tydeligere for arbejdsgivere og medarbejdere, så det fremover vil være lettere at igangsætte et systematisk arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

I bekendtgørelsen kan man blandt andet se, hvad Arbejdstilsynet især lægger vægt på, når de skal vurdere, om eksempelvis uklare og modstridende krav i arbejdet, stor arbejdsmængde og tidspres eller høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker udgør en risiko for sikkerhed eller sundhed.

Med klare og samlede regler bliver det tydeligere, hvad arbejdsgivers ansvar er, og det skaber et fælles sprog for, hvordan vi arbejder med psykisk arbejdsmiljø.

– Vi er med denne bekendtgørelse tættere på reelt at få sidestillet det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, siger hun.

Bekendtgørelsen bakkes bredt op af både arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, og det er et afgørende afsæt for samarbejdet om at skabe sundere arbejdspladser.

– Vi er i min optik ikke i mål med at lave en ambitiøs arbejdsmiljølovgivning for det psykiske arbejdsmiljø, men dette er en afgørende milepæl, siger Ditte Brøndum.