Nye ferieregler i kommuner og regioner

De nye ferieaftaler er på plads – men inden de gælder, skal vi først have en overgangsperiode – læs med her.

Som bekendt kommer der nye ferieregler og dermed nye ferieaftaler i kommuner og regioner. De nye ferieaftaler er på plads og du kan finde dem her:

» Nye ferieaftaler for personale ansat i kommuner – ikrafttræden 1. september 2020

» Nye ferieaftaler for personale ansat i regioner – ikrafttræden 1. september 2020

Men husk på at de nye ferieregler først gælder fra 1. september 2020. Inden vi kommer så langt, skal vi igennem en overgangsperiode, og den kan du kort læse om her:

Overgangsperiode og indefrysning

For at sikre, at overgangen til det nye feriesystem bliver så smidig som muligt og for at undgå, at lønmodtagere i forbindelse med overgangen til den nye ferielov/ferieaftaler både kan afholde ferie efter de nuværende og de kommende regler, indføres en overgangsordning, der træder i kraft 1. januar 2019.

Kort beskrevet sker der nu følgende:

Første led i overgangsordningen:
Fra den 1. januar 2019 til 31. august 2019 (forkortet periode) optjener lønmodtagerne ferie i overensstemmelse med de nuværende ferielov/ferieaftaler. Denne optjente ferie afholdes fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020. For lønmodtagere, der afholder ferie med løn afholdes ferien som sædvanligt og for lønmodtagere der holder ferie med feriegodtgørelse indbetales til Feriekonto eller anden feriekortordning som sædvanlig.

Andet led i overgangsordningen:
Ferie der optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 skal indefryses af arbejdsgiver.  Som led i overgangsordningen er der oprettet ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”

Tredje led i overgangsordningen:
Når indefrysningen er afsluttet den 31. august 2020 skal arbejdsgiverne opgøre de tilgodehavende feriemidler for hver enkel lønmodtager og indberette disse til ovennævnte fond inden udgangen af 2020. Det er op til arbejdsgiver om de indbetaler feriemidlerne til fonden eller selv beholder midlerne, indtil de forfalder til betaling. Indefrosne feriemidler kommer først til udbetaling når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.