DS ser frem til justering af kommunalreform

Samarbejdet mellem kommuner og regioner skal styrkes. Regionerne bør have ansvaret for nogle af de mest specialiserede tilbud, og området bør overvåges og koordineres nationalt af Socialstyrelsen, siger DS’ næstformand.

Fem år efter at kommunalreformen trådte i kraft, har Indenrigs- og Økonomiministeriet netop offentliggjort en evalueringsrapport, som zoomer ind på, om der er behov for at justere arbejdsdelingen mellem stat, regioner og kommuner. Og om samarbejdet mellem de tre enheder fungerer hensigtsmæssigt.

Rapporten konkluderer, at kommunalreformen har styrket den offentlige service både i forhold til faglighed og økonomi. Der er dog nogle opgaver, hvor der er behov for en mere klar arbejdsdeling mellem kommuner og regioner. Og der er behov for at understøtte, at den specialiserede viden ikke forsvinder.

Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Niels Christian Barkholt, siger:

– Samarbejdet mellem kommuner og regioner skal styrkes. Det er afgørende, at der etableres et gnidningsfrit samarbejde mellem kommuner og regioner om det specialiserede område. Det skal være slut med, at en borger skal vente længe på at få et hjælpemiddel, fordi kommune og region ikke kan blive enige om, hvem der skal betale regningen. Eller at en borger med hjerneskade ikke får et kvalificeret tilbud.

DS: National overvågning og koordination nødvendig

Evalueringsrapporten skitserer tre forskellige forslag til fordeling af opgaver og ansvar mellem kommuner og regioner: At fastholde den nuværende organisering, at flytte de nuværende regionale tilbud til kommunerne eller som det sidste forslag: At give regionerne ansvaret for at udvikle, etablere og drive tilbud til afgrænsede målgrupper og fortsat mulighed for at være entreprenør for kommunerne på området.

Dansk Socialrådgiverforeningen foretrækker det sidste forslag – og helst, som evalueringen foreslår, med national overvågning og koordination, hvor Socialstyrelsen kan gå ind og pålægge en kommune eller region at drive et bestemt tilbud.

– Hvis vi skal undgå, at de højtspecialiserede tilbud forsvinder, så bør regionerne have ansvaret for at udvikle og drive nogle af de specialiserede tilbud. Vi har set, at nøglen er blevet drejet om på eksempelvis spædbørnshjem og genoptræningssteder for hjerneskadede på grund af kommunernes økonomi. Der må tages et nationalt ansvar for, at børn, unge og voksne, som er ramt af svære og behandlingskrævende lidelser, sikres adgang til kvalificeret hjælp, understreger Niels Christian Barkholt.

Evalueringen har fokus på fire områder: Sundhed, det specialiserede socialområde, miljø og regional udvikling. Rapporten er sendt til høring frem til 8. april, og skal derefter behandles politisk.

» Læs pressemeddelelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet