Inspiration fra ”Deltagereffekten” – Hvorfor skal vi arbejde organiserende og involverende?

Kapitel 1 i 'Deltagereffekten' rejser spørgsmålet: "Hvorfor skal vi arbejde organiserende og involverende?". Læs mere her og få inspiration

“Hvorfor skal vi arbejde organiserende og involverende?”. Det er det, Kap. 1 i Deltagereffekten kommer med bud på.

Men måske behøver vi ikke at hente svaret i bogen, for vi ved jo alle godt, hvor meget nemmere – og sjovere – alting bliver, hvis vi hjælper hinanden, – hvis vi løfter i flok. Og det er egentlig i bund og grund dét, organisering og involvering går ud på.

Jeg ved af erfaring, at man som nyvalgt tillidsrepræsentant, nærmest kan miste pusten af alt det, som man gerne vil have styr på. Så husk, at kollegaerne har et medansvar for, at du lykkes med opgaven.

Det kan være svært at finde tid til at sætte sig ned og tænke over, hvordan du bedst griber opgaven an, men allerede her kan du trække på kollegaerne. Invitér dig selv på kaffe med kollegaer, som du kender godt i forvejen og kollegaer, som du måske sjældent taler med med henblik på at blive klogere på, hvad forventningerne er til dig. Tilpas antallet af kaffeinvitationer med den tid, der er realistisk, at du bruger på det, for du kan givetvis ikke komme hele vejen rundt, hvilket heller ikke på nogen måde er afgørende. Dét, der er vigtigt, er, at du får sat en bevægelse i gang, i forhold til at involvere dine kollegaer, herunder at du får skabt nogle personlige relationer, som vi som socialrådgivere jo godt kender betydningen af.

Det kan lyde legende let at engagerer kollegaerne – det er det ikke altid! Så når det indimellem er ”op ad bakke”, så lad dig inspirere af de gode eksempler i forhold til organisering og involvering, som kapitel 1 rummer, og husk dig selv på, at ting tager tid.

Og tillad mig at mene, at der er håb forude. For 10 år siden var der aldrig kampvalg til hvervet som tillidsrepræsentant. Det er der nu, så vi er helt sikkert på vej til at genfinde glæden og vigtigheden af faglige fællesskaber.

Glædelig jul og godt Nytår.

Med venlig hilsen
Anette Kristensen
Konsulent