OK13: Kompetencefond sikrer mere videreuddannelse

Efter lange forhandlinger lykkedes det Dansk Socialrådgiverforening at komme i mål med en kompetencefond for kommunalt ansatte medlemmer. Socialrådgivere kan søge op til 25.000 kroner pr. år til videreuddannelse.

En ny kompetencefond, der sikrer, at socialrådgiverne kan videreuddanne sig, er efter lange forhandlinger med Kommunernes Landsforening (KL) endelig på plads.

– Jeg er rigtig glad for, at det lykkedes os at nå i mål med en kompetencefond, som sikrer socialrådgiverne bedre muligheder for at videreuddanne sig. Og det giver os også i højere grad mulighed for at styre, hvilken udvikling vores profession skal have, siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Hun er tilfreds med, at arbejdsgiverne har været imødekommende over for ideen om en kompetencefond.

– Vores medlemmer har i de senere år oplevet, at arbejdsgiverne har givet afslag på deres ønsker om relevant videreuddannelse med henvisning til, at der ikke er penge på budgettet. Fremover bliver det lettere at få bevilget videreuddannelse til gavn både for den enkelte socialrådgivers kompetenceudvikling og for kvaliteten i indsatsen for borgerne.

Op til 25.000 kr. pr. ansat

Den nye kompetencefond er finansieret af både arbejdsgiverne og lønmodtagere. Midlerne kan umiddelbart bruges til kompetencegivende uddannelse på diplom- og masteruddannelser.

Der kan søges op til 25.000 kroner pr. ansat pr. år fra fonden. Og det er et krav, at der skal  være en kommunal medfinansiering på mindst 20 procent af det ansøgte beløb.

Aftalen træder i kraft den 1. april 2013. Udbetalinger fra Den Kommunale Kompetencefond kan ske fra 1. januar 2014.