Flere sagsbehandlere giver milliongevinst

Silkeborg Kommunes investering i flere sagsbehandlere og en barbering af sagstallene har givet 29 millioner kroner i kommunekassen. Tillidsrepræsentant Sara H. Kristensen peger på flere årsager til forbedringerne.

En gevinst på 29 millioner kroner på sygedagpengeområdet over tre år. Et fald i antal sager fra 75-80 pr. sagsbehandler til nu 50. Bedre arbejdsmiljø. De positive konsekvenser af, at Silkeborg Kommune har ansat 12-13 flere sagsbehandlere til at tage sig af borgere på sygedagpenge, er nemme at få øje på. Det fortæller kommunens jobcenter- og borgerservicechef, Michael Maaløe til P4 Østjylland. Her forklarer han:

– Det var nogle borgere, hvis sygedagpengesager ikke var blevet sagsbehandlet, og da de blev det, var der en række borgere, der skulle videre og ikke var berettiget til sygedagpenge længere, og derfor kan man også se, at den samlede mængde af borgere, der er på sygedagpenge, er faldet en hel del.

Færre sager giver arbejdsro

Tillidsrepræsentant Sara H. Kristensen fortæller, at de gennemsnitligt 50 sager per sagsbehandler, der i øvrigt matcher Dansk Socialrådgiverforeningens vejledende sagstal på sygedagpengeområdet, har en række positive konsekvenser for både de ansatte, kommune og borgerne.
Hun mener, at det er en kombination af flere ting, der har ændret situationen i Silkeborg.

– En af årsagerne til forbedringerne er selvfølgelig, at der er ansat flere medarbejdere, men det kan ikke stå alene, siger Sara H. Kristensen og uddyber:

– Der er arbejdet med en ny sygedagpengestrategi siden 2010, som løbende tilpasses med nye måder at arbejde på. Afdelingen er inddelt i to grupper med en tidlig indsats, hvor sagsbehandlerne har sagen indtil uge 26, og en gruppe med de længerevarende sager over 26 uger. Det giver en ro for den enkelte sagsbehandler, som kun skal koncentrere sig om en afgrænset periode og dermed også forskellige muligheder for at bringe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet, forklarer hun.

Flere forklaringer på forbedringer

Tillidsrepræsentanten peger på flere grunde. Blandt andre mere tværfagligt samarbejde, teamånd blandt medarbejderne, og ikke mindst at der til sagsbehandlergruppen har været tilknyttet en ekstern konsulent fra Aalborg Universitet, som har givet sparring i forbindelse med den svære dialog med langvarigt sygemeldte, som ikke længere kan modtage sygedagpenge på grund af udløbet forlængelsesmuligheder.

– Flere af mine kolleger peger desuden på, at de har oplevet stor anerkendelse fra både nærmeste leder, jobcenterchefen og arbejdsmarkedsudvalget. Det giver mere motivation, siger hun og tilføjer, at det har været en langt sejt træk for de ansatte at gennemgå de omfattende omstruktureringer de seneste tre år.

– Vi har selvfølgelig stadig travlt, men der er faldet mere ro på. Vi oplever tilfredsstillelse ved at gå på arbejde, og vi har bedre overblik. Det er til gavn for både sagsbehandlere og borgere, siger Sara H. Kristensen.