Socialrådgiverne markerer sig i den sociale debat

Dansk Socialrådgiverforening har indledt 2017 med at sætte gang i socialfaglige og -politiske debatter om behovet for ny styring i det offentlige og bedre vidensdeling kommunerne imellem samt om farlige myter om udgifterne på socialområdet.

Socialrådgivernes fagforening har sat gang i det socialfaglige 2017 ved at løfte en række vigtige pointer ind i debatten på socialområdet.

Senest har Dansk Socialrådgiverforening sammen med en række andre organisationer sendt et opråb til Folketinget om at modvirke den børnefattigdom, der opstår som følge af de nye, lave sociale ydelser.

Men allerede inden da havde DS-formand Majbrit Berlau indledt sit debat-år med at opfordre ny socialminister, Mai Mercado (K), til at gøre op med den fortælling, der de seneste måneder er blevet skabt om, at samfundet bruger 45 milliarder kroner på sociale indsatser, som ikke fungerer ordentligt, og hvor vi mangler viden om effekten.

– Denne retorik efterlader nærmest det indtryk, at pengene er spildt. Men det er direkte forkert og skadeligt at skabe et generelt billeder af, at de sociale indsatser som sådan ikke har en positiv effekt, understreger Majbrit Berlau i et debatindlæg bragt på Altinget.dk.

DS og forskere: Brug for bedre styring og vidensdeling

Dansk Socialrådgiverforening mener, at der er behov for en bedre styring af den offentlige sektor med mindre bureaukrati og et bedre fagligt rum. Derfor har næstformand Niels Christian Barkholt sammen med Tina Øllgaard Bentzen, forsker i styring og ledelse ved Roskilde Universitet, og Henrik Hjortdal, seniorrådgiver og projektleder ved CBS, givet en række forslag til, hvordan styringen i det offentlige fremover kan forbedres. Det skete i en kronik i Politiken.

Niels Christian Barkholt har også slået et slag for en styrkelse af vidensbaseringen af socialt arbejde samt deling og implementering af god viden kommunerne imellem. Det sker i et debatindlæg bragt i KL’s magasin Danske Kommuner.

– Der er brug for refleksioner om, hvad der skal til for at implementere god viden. Den kendte model med et projekt og en afsluttende konference bør erstattes af et nyt koncept, der er gennemsyret af en stærk bevidsthed om konteksten socialt arbejde, understreger DS-næstformanden blandt andet.