Folketingsvalg 2019: Det kæmper DS for

Ordentlige forhold for socialrådgivere og vores velfærdskollegaer, både nu og efter arbejdslivet, står højt på DS’ dagsorden. Og så skal vi have politikerne til at afskaffe de lave ydelser og investere i det sociale arbejde.

Folketingsvalg 2019: Det kæmper DS for

Foto: Kristian Sønderstrup-Granquist

Valgkampen brager derudad, og DS benytter anledningen til at forsøge at få kandidater og kommende folketingspolitikere til at lytte og fremme en politik, der skaber gode rammer for socialrådgiverne, det sociale arbejde og borgerne.

Dansk Socialrådgiverforening spiller ind i den offentlige debat på relevante dagsordener under valgkampen.    Sammen med FOA, Danmarks Lærerforening, HK og BUPL sætter vi fokus på, at der skal prioriteres penge til fremtidens velfærd.

– For mig handler valget om ordentlige arbejdsforhold for socialrådgiverne og vores velfærdskollegaer – om at lave om på den ukloge kassetænkning, der betyder, at der er for få hænder til de vigtige velfærdsopgaver. Og så handler det om en pensionsalder, der sikrer, at vi også kan have et godt liv efter arbejdslivet, siger Mads Bilstrup.

Derudover byder DS også ind på nogle af vores store socialpolitiske mærkesager.

– Vi arbejder for at få politikerne til at afskaffe børnefattigdom i Danmark – og for at skabe værdige forhold for mennesker uden for arbejdsmarkedet. Det kræver et opgør med en alt for stram lovgivning, der bygger på pisk og mistro til ledige frem for godt socialt arbejde, siger Mads Bilstrup.

Invester i socialt arbejde

DS’ arbejde for at skabe politiske forandringer i forbindelse med folketingsvalget er delt ind i tre faser: Før, under og efter valget. Før valget arbejder DS primært via foreningens gode netværk og relationer til relevante politikere og byder ind med politikforslag, viden, erfaringer og baggrundsmateriale, som politikerne kan bruge i deres valgkamp. Under valgkampen blander vi os i den offentlige debat. Og så har vi udarbejdet konkrete politikforslag, som en kommende regering kan lade sig inspirere af efter valget, inden for det overordnede tema ”Investeringer i det sociale arbejde”.  Investeringer er både nødvendige for en offensiv socialpolitik og godt socialfagligt arbejde, og kan samtidig være med til at styrke socialrådgivernes vilkår ude på arbejdspladserne.

Politikforslagene er opdelt i ”Beskæftigelsesområdet”, ”Sundhed”, ”Udsatte voksne” og ”Børn” og indeholder alle fire forslag til, hvad partierne på Christiansborgs kan gøre for at investere i det sociale arbejde, hvordan lovgivningen kan ændres for at forbedre muligheder for at udøve godt socialt arbejde, og hvordan kommunerne bedst muligt kan investere i det sociale arbejde.

Bland dig i valgkampen

Hvis du er interesseret i at få tilsendt et eller flere af de politiske notater til brug i valgkampen, så kontakt Mette Laurberg, konsulent i DS  på mail mlj@socialraadgiverne.dk  eller telefon 3338 6161.