DS savner politisk ansvar i dagpengerapport

Anbefalingerne i dagpengekommissionens rapport vil på en række punkter forbedre det nuværende dagpengesystem, vurderer Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau. Men rapporten skøjter hen over flere af de forringelser, de seneste regeringer har skabt, og politikerne bør tage ansvar i stedet for at sende regningen videre til lønmodtagerne, understreger hun.

Anbefalingerne i dagpengekommissionens rapport, som blev offentliggjort 19. oktober, vil forbedre dagpengesystemet på en række punkter, vurderer Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

Men hun kritiserer, at ansvaret for finansieringen af forbedringerne lægges på lønmodtagerne i stedet for de politikere, som er ansvarlige for de seneste års mange forringelser af systemet.

– Rapporten indeholder en række gode anbefalinger, som er med til både at gøre dagpengesystemet mere trygt og mere fleksibelt. På en række punkter vil det medføre væsentlige forbedringer for dagpengemodtagerne. Men kommissionen går for vidt, når den lægger op til, at lønmodtagerne skal bære hele ansvaret for at finansiere forbedringerne i systemet, siger hun.

Blandt forbedringerne i kommissionens rapport fremhæver Majbrit Berlau en dynamisk genoptjening af dagpengeperioden, således at tidsbegrænsede jobs gør det muligt at forlænge dagpengeperioden.

Også hovedorganisationen FTF, som Dansk Socialrådgiverforening er en del af, roser disse punkter i kommissionens rapport.

Lønmodtagerne skal ikke betale for politikernes fejl

Dagpengekommissionen lægger dog op til, at forbedringerne af dagpengesystemet hovedsageligt skal finansieres via en lavere dagpengesats for nyuddannede samt indførelse af månedlige karensdage.

– Vi lønmodtagerorganisationer har taget ansvar for at skabe et bedre dagpengesystem og accepteret, at en del af pengene skal findes inden for rammerne. Men det er politikerne på Christiansborg, som har indført de forringelser, dagpengekommissionens rapport nu skal være med til at rette op på. Det bør de tage ansvar for. Derfor bør de også medvirke til at betale for at få ryddet op i det rod, de har skabt, i stedet for at sende hele regningen videre til lønmodtagerne.

Denne kritik har både hun og en række andre fagforeningsformænd fremsat i dagene op til offentliggørelsen af kommissionsrapporten.

Majbrit Berlau ærgrer sig over, at kommissionen anbefaler at sænke dagpengesatsen for dimittender til 78 procent af højeste sats.

– Vi ved, at der i kommissionen har været diskussion om at sænke dimittendsatsen væsentligt mere. Det har været afgørende for os i fagbevægelsen at sikre, at det fortsat vil kunne betale sig at være medlem af en a-kasse – også for nyuddannede. Og med den dimittendsats, kommissionen anbefaler, forholder det sig stadig sådan. Vi vil dog fortsat arbejde for, at der skal findes en politisk løsning, der forbedrer dimittendernes vilkår.

Kommission overser dem, som har mistet dagpengene

Majbrit Berlau påpeger også, at kommissionens rapport slet ikke forholder sig til de flere end 60.000 personer, der faldt ud af dagpengesystemet efter dagpengeforringelserne i 2010.

Det efterlader politikerne med et stort problem, som de er nødt til at finde en løsning på, understreger Majbrit Berlau.

– Vi socialrådgivere oplever fra første parket, hvilke konsekvenser, det har, når folk mister dagpengene og ender på kontanthjælp. Det medfører ofte en voldsom social deroute, som trækker borgerne endnu længere væk fra arbejdsmarkedet og gør det både sværere og dyrere for socialrådgiverne at hjælpe dem tilbage i job.

Dagpengekommissionen har selv pointeret, at yderligere godt 6700 dagpengemodtagere om året vil miste dagpengeretten, selv hvis kommissionens anbefalinger bliver gennemført.

– Politikerne burde have bedt kommissionen finde holdbare løsninger på dette problem. Det har de ikke gjort, og derfor er der stadig et alvorligt udestående her, som politikerne på Christiansborg har ansvaret for at få løst, understreger DS-formanden.