Socialrådgiver fyret af Hernings politikere

Byrådets fyring af en socialrådgiver i Herning Kommune vækker mistanke om politisk magtmisbrug. ’Helt uhørt’, lyder det fra Dansk Socialrådgiverforening, som har støttet socialrådgiveren igennem hele forløbet.

Socialrådgiver fyret af Hernings politikere

Foto: Colourbox.com

Kan politikere i et byråd afskedige helt almindelige ansatte uden ledelsesansvar i kommunen? Det spørgsmål er omdrejningspunkt for debatten om fyringen af socialrådgiver Lone Nielsen fra Herning Kommunes børne- og familieafdeling.

Hun var primær sagsbehandler i en sag om et søskendepar, der i årevis har været klemt mellem forældrene efter en konfliktfyldt skilsmisse. Selve sagen indeholder personfølsomme oplysninger, men vi ved, at Ankestyrelsen har stadfæstet kommunens endelige afgørelse om at tvangsanbringe børnene i januar. Vi ved også, at Herning Kommune har fået et revisionsfirma til at gennemgå de to konkrete personsager for at undersøge, om der er begået fejl i sagsbehandlingen. På baggrund af revisionsfirmaets rapport har kommunens økonomiudvalg – med borgmester Lars Krarup for bordenden – valgt at afskedige Lone Nielsen, der også sidder i Herning Byråd for Borgerlisten.

DS: Stærkt bekymrende

– Det er stærkt bekymrende, at politikerne selv fyrer en helt almindelig ansat i kommunen. Det er jo ledelsens ansvar at ansætte og afskedige medarbejdere, og jeg har aldrig i mine mere end 20 år som tillidsvalgt i Dansk Socialrådgiverforening set noget lignende, siger Mads Bilstrup, der i pressen og på sociale medier kalder fyringen for ’uhørt’ og ’uacceptabel’.

Han bakkes op af kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole:

– Jeg er noget chokeret over, at sådan noget kan foregå. Det, der er helt usædvanligt i den her sag, er, at man fyrer en medarbejder i bunden af systemet – en navngiven medarbejder, siger han og fortæller, at noget lignende ikke er sket i de 25 år, han har fulgt den kommunale verden.

– Den måde, det foregår på alle andre steder, når man fyrer folk, det er jo, at nærmeste chef fyrer en, pointerer Roger Buch.

Alle offentligt ansatte kan blive ramt

Ifølge Mads Bilstrup indeholder sagen, udover det principielle spørgsmål, flere mærkværdige aspekter.

– For det første tyder alt på, at der ikke er begået afgørende fejl i denne sag. Blandt andet har Ankestyrelsen jo stadfæstet anbringelsen. For det andet er en afgørelse om tvangsanbringelse ikke den enkelte socialrådgivers, men derimod kommunens børne- og ungeudvalgs beslutning. Og for det tredje vil der typisk være både en ledelse og andre fagpersoner inde over en sådan sag. Det giver ingen mening at holde den enkelte socialrådgiver ansvarlig for alle beslutninger i sagen, og da slet ikke med en fyring, siger han og understreger, at Dansk Socialrådgiverforening står bag Lone Nielsen, som foreningen har gjort det under hele forløbet.

Sagen har også fået Lone Nielsens fagfæller op af stolen. På Facebook opfordrer socialrådgivere hinanden og andre offentligt ansatte til at dele en støtteerklæring under hashtagget #detkunnehaveværetmig.


Socialrådgivernes støtteerklæring på Facebook:

DEL GERNE!

Opråb til alle socialrådgivere og andre offentligt ansatte;

I Herning kommune er der indledt afskedigelsessag mod en socialrådgiver, hvor beslutningen om afskedigelse er truffet af økonomiudvalget, med borgmesteren for bordenden.

Jeg forholder mig ikke til selve sagsbehandlingen eller socialrådgiverens rolle som politiker.

Jeg forholder mig til, hvordan en fagfælle er blevet udhængt i den offentlige domstol.

Jeg forholder mig til, det er lederne i den enkelte forvaltning, der har ansvar for faglighed og personale, og dermed naturligvis også for at ansætte og afskedige.

Jeg forholder mig til, at politisk valgte går efter enkelte ansatte i kommunen med deraf følgende konsekvens for min ytringsfrihed

Jeg forholder mig til, at jeg kan spørge mig selv: ’Hvornår kommer turen til mig?’

#detkunnehaveværetmig