10 år med SDS: Fra skepsis til succes

20. januar fylder Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, SDS, ti år. I dag har de studerende en stærk stemmer i socialrådgivernes fagforening, men for ti år siden mødte ideen om en studenterorganisation stor modstand i DS.

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, SDS, fylder 10 år 20. januar og fejrer den runde fødselsdag med en reception i Dansk Socialrådgiverforenings lokaler i Toldbodgade i København.

Men selvom mange i dag ser det som en selvfølge, at de socialrådgiverstuderende har en stærk organisation med indflydelse på den uddannelsespolitiske debat, var det ikke uden modstand og skepsis, da SDS blev skabt for ti år siden.

Efter svær start: SDS har tilkæmpet sig stærk stemme

Det fortæller SDS’ initiativtager og første formand, Mads Samsing, som i dag er næstformand for HK Kommunal.

– Flere i DS var skeptiske, fordi de formodede, at vi gjorde det for at løsrive os fra DS. Men det var aldrig intentionen – tværtimod gjorde vi det, så de studerende kunne blive bedre organiseret i DS end tidligere, siger han.

På trods af den svære start har SDS gennem årene fået større indflydelse i DS, og de studerende har nu en vigtig stemme særligt i forhold til foreningens uddannelsespolitik, fortæller Anna Sofie Vedersø Larsen, der netop er afgået som SDS-formand efter to år på posten:

– Da jeg startede som formand, undrede jeg mig over, at DS ikke mente mere på de studerendes vegne, indtil det gik op for mig, at det var fordi, de afventer SDS’ input som de ”eksperter” på de studerendes vegne, vi er, fordi vi står midt i det.

Stolte over at kæmpe for de socialrådgiverstuderende

Gennem årene har SDS kæmpet på en lang række uddannelsespolitiske områder, blandt andet via anbefalinger til uddannelsens opbygning og en ny studieordning samt demonstrationer imod fremdriftsreformen, SU-forringelser og nedskæringer på uddannelsesområdet.

I de senere år er der desuden sket en professionalisering af SDS, hvor der er kommet et nyt principprogram, en organisationshåndborg, en kommunikationsplan og en lokalbestyrelsesstrategi.

– Jeg er stolt over, at vi i SDS de seneste to år har udviklet og styrket SDS som organisation – samtidig med, at vi har budt kvalificeret ind i den uddannelsespolitiske debat, fortæller Anna Sofie Vedersø Larsen.

For Mads Samsing er det især initiativet til SDS, han ser tilbage på med stolthed:

– Jeg er selvfølgelig stolt af, at jeg tog initiativet til organisationen. Jeg er endnu mere stolt af, at vi, der var de drivende kræfter dengang, gjorde organisationen bæredygtig, så den lever endnu.

I Socialrådgiveren nr. 2, 2017, har vi fokus på SDS’ jubilæum og de studerende kamp for indflydelse i både Dansk Socialrådgiverforening og i uddannelsessystemet.