Velkommen til de nye studerende

Engagér dig fagligt og socialt på studiet, og husk, at du altid kan hente hjælp hos SDS - Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende. Sådan lyder et par af rådene til de nye studerende.

I disse dage starter hundredvis af nye studerende på socialrådgiveruddannelserne. Dansk Socialrådgiverforening har her samlet de vigtigste guides, du kan få brug for i løbet af studietiden, og som kan være nyttige i resten af dit arbejdsliv som socialrådgiver.

Først får du 10 gode råd fra studievejledere og studerende på landets socialrådgiveruddannelser og en oversigt over medlemsfordelene, hvis du melder dig ind i Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende – og dermed Dansk Socialrådgiverforening.

» Guide: 10 gode råd til nye studerende

Når du kommer i gang med studiet, vil du hurtigt opdage, at socialrådgivere dagligt møder masser af etiske dilemmaer. Derfor kan det være en god ide allerede nu at læse Dansk Socialrådgiverforenings professionsetik, som du kan søge hjælp i, når et etisk dilemma skal løses.

» DS’ Professionsetik

Noget andet, du vil blive præsenteret for på uddannelsen, er det krydspres som mange socialrådgivere oplever at stå i mellem borgernes ønsker, kommunens økonomi, lovgivningen og deres egen faglighed. Her er professionsetikken også en god rettesnor at holde sig til. Hvis du oplever, at du bliver sat i situationer eller direkte bedt om at gøre noget, der ikke er foreneligt med socialrådgivernes grundlæggende værdier om individets værdighed, social retfærdighed, professionel integritet og medmenneskeligt ansvar, kan du altid få hjælp fra Dansk Socialrådgiverforening til at sige fra. Og støder du ind i decideret ulovlig praksis, har du faktisk pligt til at sige fra. Derfor får du her en guide til din ytringsfrihed.

» Ytringsfrihed