Mit studieliv blev dobbelt så fedt med SDS

- Mit studieliv blev dobbelt så fedt, efter jeg blev aktiv i SDS. Hvis du bare deltager i en lille smule af det studenterpolitiske arbejde, så lærer du en hel del om selve faget, men også om hvad fællesskab kan føre til. Sådan lyder det fra Laura Pode, som er ny forkvinde for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende.

Mit studieliv blev dobbelt så fedt med SDS

SDS forkvinde Laura Pode til højre - næstforkvinde Lisa Eltved til venstre

Når Laura Pode har valgt at flytte fra Aarhus til København for at være forkvinde  for SDS – Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende – så er det, fordi hun mener, at der er noget at kæmpe for.

– Jeg har været med inde i SDS’ maskinrum det sidste års tid. Det har givet mig endnu mere lyst til at være med.

Laura Pode får – sammen med SDS’ nye næstforkvinde Lisa Eltved – sin daglige gang i Dansk Socialrådgiverforenings sekretariat i Toldbodgade i København. Hun har været heldig og har allerede fået en lejlighed, som hun skal dele med kæresten, der tager med hende til hovedstaden.

Laura Pode er i skrivende stund ved at afslutte socialrådgiveruddannelsen ved VIA University College i Aarhus, hvor der går cirka 1200 socialrådgiverstuderende.

Indsamling til hjemløse

Det var på VIA University College, at hun for halvandet år siden blev forkvinde for De Studerendes Råd, og hvor hun samtidig blev aktiv i den lokale SDSklub. Kort tid efter blev hun kontaktet af den daværende SDS-formand, som inviterede hende med på et kursus, hvor hun fik redskaber og ideer til at opbygge stærke fællesskaber.

– På uddannelsen har vi blandt andet lavet en indsamling til fordel for hjemløse. Vi stillede en bod op i kantinen, hvor de studerende kunne ”donere” deres brugte tøj, som vi kørte ud til et herberg. Det gik vildt godt, og vi har gentaget succesen. Derudover holder vi løbende socialfaglige videoaftener for at skabe fællesskab på tværs af årgangene.

Stop besparelser på uddannelsen

Laura Pode fortæller, at noget af det, hun – sammen med SDS’ øvrige forretningsudvalgsmedlemmer – vil kæmpe for, er, at få stoppet de to procents besparelser på uddannelsen, som hvert år udhuler muligheden for at lave god undervisning.

– Vi mærker besparelserne meget tydeligt eksempelvis ved, at vores hold bliver større og større. Siden jeg var i praktik for halvandet år siden, har jeg næsten ikke haft holdundervisning, men primært forelæsninger. Forud for forelæsningerne får vi af og til udleveret læsestrategiske spørgsmål, så vi lettere kan tilegne os stoffet. Men at blive klogere på kommuni kationsstil og metoder i praksisnær træning – det er ikke let i et auditorie med 120 mennesker.

Hun fremhæver, at SDS også har fokus på socialpolitik og henviser til en udtalelse om fattigdom, som blev vedtaget på foreningens ekstraordinære årsmøde. Her står der blandt andet:

”Det tyder altså ikke på, at fattigdommen forsvinder selvom fattigdomsgrænsen er afskaffet – for fattigdommen lever og vokser i bedste velgående og definerer mange af vores medborgeres fremtid og livskvalitet. SDS kæmper for større økonomisk lighed. For et velfærdssamfund som Danmark skal kunne skabe lige muligheder for dets borgere og sikre et anstændigt eksistensminimum, hvor man ikke er nødsaget til at fravælge hverdagens basale nødvendigheder.”

Frivillig mentor

– Det er vigtigt at gøre en forskel for de mennesker, som vi skal ud og arbejde med, siger Laura Pode. Som studerende har hun allerede oplevet, hvad det vil sige at gøre en forskel i forbindelse med, at hun i projekt Bindeleddet har været frivillig mentor for unge hjemløse, som er tilknyttet et forsorgshjem.

– Jeg var mentor for en unge pige, som har en hård baggrund. Hun fik en akutbolig, og jeg skulle støtte hende i overgangen fra forsorgshjem til egen bolig. I dag er hun i gang med en uddannelse. Hun har været i systemet, siden hun var barn, og havde derfor en del mistro til systemet. Så på den måde fungerede det fint, at jeg var frivillig. Jeg har lært, hvor meget tid betyder, og at det er vigtigt, at man kan have kontakt over en længere periode – og ikke bare forsvinder, fortæller Laura Pode, der stadig ser den unge pige.

”Naturligt at være medlem”

Lisa Eltved er som nævnt SDS’ nye næstforkvinde og er i skrivende stund ved at afslutte sin uddannelse som socialrådgiver ved Aalborg Universitet – og skal også til at flytte til København. Om baggrunden for at blive aktiv SDS’er og lade sig vælge til næstforkvinde for SDS siger hun:

– Jeg er ikke færdig med SDS, selv om jeg snart er færdig med uddannelsen. Jeg vil gerne bakke op om den gode udvikling, som SDS er inde i. Jeg har ikke været i tvivl om, at jeg skulle være medlem af SDS. For mig er det helt naturligt at være medlem af en fagforening og det fællesskab, som følger med. Da jeg startede på uddannelsen i Aalborg, var der ikke nogen lokal SDS-klub, men det er der nu. Og det er igennem den lokale SDS-klub, at jeg har mødt seje mennesker på mit uddannelsessted, som jeg ellers ikke ville have stiftet bekendtskab med.

Lisa Eltved opfordrer nye studerende til at engagere sig socialt.

– Studiet er en oplagt platform til at finde nogle, som man deler værdier og interesser med. Man har mulighed for at finde venner for livet.

Og i forhold til forelæsningerne siger hun:

– Det kan være en stor mundfuld, at man har ansvar for egen læring. Men det vigtigste er at finde ud af, hvad der fungerer for en selv. Jeg forsøger at møde op til alle mine forelæsninger, og så kan jeg bedre vurdere, hvad der er brug for at læse mere om. Det halter nogle gange lidt med vores studerendes fremmøde til forelæsningerne. Og det er ærgerligt, for under forelæsningerne har man en eminent mulighed for at få sparring på ens egen forståelse af pensum, og måske et nyt perspektiv, som man ikke selv havde tænkt på.

De to kvinder kommer til at stå i spidsen for 3300 studentermedlemmer, hvilket er det største antal medlemmer, SDS nogensinde har haft.