Socialrådgiveren 1/19

Indhold

Udsatte børnefamilier er blevet mere udsatte

5 HURTIGE: Børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund er mere udsatte end deres etnisk danske jævnaldrende. Det skyldes især, at de vokser op under ringere materielle vilkår og herunder har ringere boligforhold. Sådan lyder en af konklusionerne i VIVE-rapporten ”Børn og Unge i Danmark – velfærd og trivsel 2018”, som seniorforsker Anne-Dorthe Hestbæk har været med til at lave.

Lavere integrationsydelse modvirker vores arbejde

Sundhedsskadelige boliger, tvangsfjernelser på grund af økonomisk omsorgssvigt og forældre, der kommer endnu længere væk fra arbejdsmarkedet. Tre socialrådgivere, som på hver deres måde arbejder med flygtningefamilier, fortæller her om deres frygt for konsekvenserne af at skære i integrationsydelsen

Sådan rammer udlændingestramningerne

Finansloven for 2019 blev vedtaget lige før jul, men den lavere hjemsendelsesydelse træder først i kraft i 2020, og Lindholm bliver først klar til at huse kriminelle, udviste asylansøgere i 2021.

Jeg reagerer på uretfærdighed – og når noget er hovedrystende dumt

Jeg var oprigtig indigneret over, at mennesker som Jimmy, der endelig har fundet fodfæste i egen bolig skulle presses så hårdt, fordi SKAT begyndte at inddrive skattegæld, fortæller socialrådgiver René Nielsen. Og det var en stor sejr, da han tilbage i 2013 på vegne af den unge kontanthjælpsmodtager vandt en sag over SKAT, som måtte stoppe tvangsindkrævning af udsattes restskat.

Mit studieliv blev dobbelt så fedt med SDS

- Mit studieliv blev dobbelt så fedt, efter jeg blev aktiv i SDS. Hvis du bare deltager i en lille smule af det studenterpolitiske arbejde, så lærer du en hel del om selve faget, men også om hvad fællesskab kan føre til. Sådan lyder det fra Laura Pode, som er ny forkvinde for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende.

Uambitiøs finanslov: Sylter både arbejdsmiljø og uddannelser

Grønthøsteren kører videre på professionshøjskolerne, der igen i 2019 skal spare to procent. Og med finansloven for 2019 forsætter Arbejdstilsynet på samme uacceptabelt lave niveau, lyder det fra Dansk Socialrådgiverforenings næstformand Ditte Brøndum.

Faggruppe satte markant aftryk på nyt skilsmissesystem

Allerede før politikerne var begyndt at forhandle det nye skilsmissesystem, blev de kontaktet af faggruppen af socialrådgivere på kvindekrisecentre. Faggruppens indspark kom derfor med helt ind i det politiske maskinrum, hvor det har sat markante aftryk på den nye lov om familieretshuse, der træder i kraft i april 2019.

Opholdskrav på forsørgelsesområdet

JURASPALTEN: Som følge af skatteaftalen fra februar 2018 blev opholdskravet for ret til uddannelses- og kontanthjælp skærpet, og der blev indført et beskæftigelseskrav fra 1. januar 2019. Herudover fremgår det af aftalen, at der skal indføres opholdskrav for flere andre forsørgelsesydelser.