Uambitiøs finanslov: Sylter både arbejdsmiljø og uddannelser

Grønthøsteren kører videre på professionshøjskolerne, der igen i 2019 skal spare to procent. Og med finansloven for 2019 forsætter Arbejdstilsynet på samme uacceptabelt lave niveau, lyder det fra Dansk Socialrådgiverforenings næstformand Ditte Brøndum.

Hvis vi skal have rettet op på de massive arbejdsmiljøproblemer, som blandt andre socialrådgiverne oplever, så kræver det, at Arbejdstilsynet hvert år får minimum 100 millioner kroner ekstra. Det vurderede LO og FTF, da regeringens ekspertgruppe kom med sine anbefalinger til et bedre arbejdsmiljø.

Anbefalingerne blev fulgt op af mange løfter om bod og bedring fra regeringens side. Men i stedet for at lade pengene følge med de mange flotte ord, har regeringen og Dansk Folkeparti nu afsat det samme beløb til Arbejdstilsynet i 2019, som myndigheden havde at gøre godt med i 2018.

– Godt nok er regeringens bebudede besparelser taget af bordet, men det retter ikke op på 10 års  konstante nedskæringer i Arbejdstilsynet, siger Dansk Socialrådgiverforenings nye næstformand, Ditte Brøndum, som kalder finansloven for uambitiøs.

– Jeg er bekymret over, at der ikke er afsat flere penge til Arbejdstilsynet, for vores kollegaer ude på arbejdspladserne har i den grad brug for støtte. Der er desværre mange arbejdspladser, hvor arbejdsforholdene ikke er, som de skal være.

Regeringen lægger i finanslovsaftalen op til en politisk drøftelse af bevillingerne til Arbejdstilsynet fra 2020 og frem. Men der er brug for handling nu, mener Ditte Brøndum. 31 procent af socialrådgiverne er stressede, og 22 procent har sygefravær på grund af det psykiske arbejdsmiljø.

– Socialrådgivernes arbejdsmiljø halter gevaldigt, det ved vi fra flere undersøgelser, og det er nogle meget bekymrende tal. Vi har brug for, at politikerne tager ansvar nu, for det er uacceptabelt, at folk i Danmark bliver syge af at gå på arbejde, understreger Ditte Brøndum.

Besparelser på uddannelser kan mærkes

Det er ikke kun arbejdsmiljøet, som Ditte Brøndum er bekymret for. Også socialrådgiveruddannelserne får det svært i 2019. Mens erhvervsuddannelserne er blevet undtaget fra omprioriteringsbidraget, skal professionsuddannelserne skære to procent af deres budget igen i 2019.

– På socialrådgiveruddannelserne har man måttet køre grønthøsteren år efter år på grund af de årlige to procents besparelser. Vi kan høre på vores undervisere og studerende, hvor alvorligt det er for kvaliteten af undervisningen, siger Ditte Brøndum.

Uddannelserne har skåret to procent af deres budget siden 2016, hvilket betyder, at de i 2019 er oppe på at have sparet otte procent. Og det kan mærkes.

– Det er et kæmpe ansvar man får, når man som færdiguddannet socialrådgiver skal ud på arbejdsmarkedet og hjælpe mennesker i deres livs kriser. Det kan man ikke forberede sig på ved at læse bøger derhjemme. Det kræver træning, feedback og eftertænksomhed og det er der efterhånden ikke plads til, fortæller Ditte Brøndum.