Arbejdsmiljø: Gode og holdbare løsninger skal vi finde sammen

REGIONSLEDER: Repræsentantskabets vedtagelse af en arbejdsmiljøresolution er vigtig. Men det vigtigste er, at vi sammen finder gode og holdbare løsninger for, at socialrådgiverne kan få et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø landet over.

En trivselsmåling lavet blandt de ca. 22 000 medarbejdere i hele Aarhus Kommune efteråret 2018 viser, at 25 procent af medarbejderne i kommunen har været udsat for trusler i forbindelse med deres arbejde inden for det seneste år. Det er voldsomt, at hver fjerde medarbejder har skullet opleve en sådan utryghed i forbindelse med, at de udfører deres arbejde. Hertil kommer så den utryghed, som det skaber for de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen, at en kollega bliver truet.

Trusler som disse er desværre et stigende problem i det offentlige, og desværre er det ofte medarbejderne i frontlinjen, som os socialrådgivere, der oplever dette. Den seneste undersøgelse fra 2018 viser, at 35 procent af socialrådgiverne har været udsat for trusler det seneste år.

Generelt er socialrådgivernes arbejdsmiljø under pres. Vi ved det fra både vores egne og andres undersøgelser, at vi som faggruppe er markant mere stressede og pressede i hverdagen end sammenlignelige faggrupper.

Manglende indflydelse på eget arbejde, manglende rum til at udfolde sin faglighed, manglende ledelsesmæssig støtte og, som i eksemplet fra Aarhus, trusler fra de borgere, som vi betjener i hverdagen, er alle sammen faktorer, som socialrådgiverne landet over angiver som medvirkende årsager til, at deres arbejdsmiljø er under pres, og nogle steder direkte dårligt.

Det kan vi som organisation ikke leve med. Men mangfoldige årsager til et dårligt arbejdsmiljø kræver også mangfoldige løsninger, og vi fikser desværre hverken problemerne nemt eller hurtigt.

Repræsentantskabets vedtagelse af en arbejdsmiljøresolution er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Et vigtigt skridt for, at DS meget mere strategisk og målrettet kan understøtte det lokale arbejde for et bedre arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne.

Imens DS arbejder intenst med at lave en plan for udrulningen af resolutionen og de aktiviteter, den skal indeholde, går livet jo videre, og hverdagen ude på arbejdspladserne er den samme.

Vi vil og skal fortsat handle på et dårligt arbejdsmiljø – og det er vigtigt, at I ikke tøver med at kontakte jeres DS-Region, hvis I oplever et udfordret arbejdsmiljø og har brug for støtte til at italesætte det og arbejde med at få problemerne løst.

DS er klar til at tage fat, også imens vi arbejder på at blive klogere. Og klogere bliver vi i fællesskab – to hoveder tænker som bekendt bedre end ét. Så tøv ikke med at komme med indspark til arbejdet undervejs, ad de kanaler, I nu finder bedst. Det kan være via jeres tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, faggrupperne, jeres konsulent eller regionsformand. Det vigtigste er, at vi sammen finder gode og holdbare løsninger for, at socialrådgiverne kan få et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø landet over.