100 job spares væk i statsforvaltninger

Ansatte i statsforvaltningerne er overraskede over regeringens forslag til ny struktur, som betyder, at 100 stillinger forsvinder. Medarbejderne har ikke været inddraget, lyder kritikken fra socialrådgivernes tillidsrepræsentant.

Tillidsrepræsentant for socialrådgiverne i statsforvaltningerne, Irene Jørgensen, fortæller, at hun og kollegerne blev meget overraskede, da regeringen for nylig fremlagde forslag til ny struktur i statsforvaltningerne.

– Jeg var på kursus i Charlottenlund, da jeg modtog en sms fra min chef om, at jeg skulle ringe straks. Jeg fik at vide, at mine kolleger med meget kort varsel var indkaldt til informationsmøde om den nye struktur. Forinden var direktørerne med 30 minutters varsel indkaldt til videokonference, hvor planen blev fremlagt. Så først på det tidspunkt kunne direktørerne i de fem forvaltninger informere medarbejderne. Og folk blev fuldstændig chokerede, fordi det river tæppet væk under en, at ens arbejdsplads måske forsvinder.

Irene Jørgensen kan ikke genkende det billede af dialog med statsforvaltningernes ansatte, som økonomi og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) har tegnet i dagspressen.

– Vi har ikke været inddraget. Man er nødt til at stå ved, at det har været en lukket proces. Vi har flere gange bedt om at blive informeret, men så har vi fået at vide, at vi skulle spørge vores direktører – som ingenting vidste, siger Irene Jørgensen.

Uvist hvor mange socialrådgiverjob der nedlægges

Regeringen lægger med sit forslag op til, at statsforvaltningerne over de næste fire år skal slankes med 100 årsværk. De fem statsforvaltninger får én fælles ledelse med hovedkontor i Aabenraa. Afdelingskontorerne i Ribe og Ringsted nedlægges, mens en række arbejdsopgaver gradvist vil blive samlet i Aalborg i ét ankecenter.

Irene Jørgensen ved på nuværende tidspunkt ikke, hvor mange socialrådgivere, der risikerer at miste deres job som følge af den ny struktur. På landsplan er der ansat cirka 70 socialrådgivere i statsforvaltningerne.

– De fleste socialrådgivere beskæftiger sig med børnesagkyndig rådgivning og adoptionssager, og de sagsområder bliver som udgangspunkt ikke flyttet. Min afdeling skal flytte til Aalborg, så jeg må ud og finde et klubværelse, siger Irene Jørgensen, der pt. arbejder i statsforvaltningen i Aabenraa, men bor i Odense.

Hun vil sammen med de øvrige faggruppers tillidsrepræsentanter i den kommende tid arbejde for at få de bedst mulige aftaler igennem. Forslaget til ny struktur for statsforvaltningerne vil indgå i forhandlingerne om finansloven.