Inspiration fra ”Deltagereffekten” – Hvad gør DS?

Lone Johannsen, arbejdsmiljø- og organiseringskonsulent i Region Syd, har med afsæt i bogen ”Deltagereffekten” skrevet et indlæg om "Hvad gør DS?" - involvering og brug af medlemmernes egne historier.

Dette spørgsmål blev jeg tit stillet, dengang jeg var TR, og jeg kan læse i Deltagereffekten, at Stinne, der har været FTR i Aarhus Kommune, har haft samme oplevelse. Som konsulent hører jeg det ligeledes ofte, men det forholder sig sådan, at DS er også det enkelte medlem på arbejdspladsen.

I Deltagereffekten S. 121 – 126, fortæller Stinne om, hvordan hun, som handlingsorienteret FTR, forsøgte at fordele sit ansvar med flere. Som eksempel bruger hun en afdeling i Aarhus Kommune, hvor der var et rigtigt dårligt arbejdsmiljø, og medlemmernes frustration bliver vendt mod DS – hvad gør DS? Medlemmerne så ikke sig selv som DS, eller ansvarlige for at ændre på deres situation.

Dette ville Stinne lave om på, og svaret blev en anden tilgang til involvering og brug af medlemmernes egne historier om deres arbejdsforhold. Stinne nedsatte en arbejdsgruppe, og i modsætning af hvad hun havde forventet, havde mange lyst til at være en del af arbejdsgruppen, hvor de sammen med Stinne og AMIR skulle lægge en strategi for at ændre på arbejdsmiljøet. Strategien var således:

  1. Vi skal overbevise vores nærmeste ledelse om, at problemet er alvorligt og at vi ikke selv kan løse det.
  2. Vi allierer os med andre faggrupper.
  3. Vi arbejder på en fælles forståelse med den nærmeste ledelse, så de bliver medspillere i stedet for modspillere.
  4. Når de første tre resultater er opnået, går vi til den overordnede ledelse i kommunen og derefter politikerne, som har magten til at tildele ressourcer.
  5. Hele vejen igennem vil vi samarbejde og bruge kollegernes viden og historier.

FTR, TR og AMIR holdt ”lyttemøder” med medlemmerne, og fik 15 siders personlige historier fra kollegaerne, der omhandlede stress, arbejdspres, grædende kollegaer, borgere der ikke fik det, der skulle til osv. Dette gjorde indtryk på den nærmeste ledelse, og en alliance med dem opstår.

Dette fører til næste step i strategien, hvor det lykkes for Stinne og AMIR at få et møde med øverste embedsmand og rådmanden samt beskæftigelsesudvalget. De sendte socialrådgivernes personlige historie med som bilag til politikerne. Disse historier gjorde indtryk og hjalp politikerne til at forstå medarbejdernes problem via empati – og ikke blot tal, regneark eller en APV.

Præsentationen gjorde indtryk, og socialrådgiverne i Aarhus vandt en stor sejr. Der blev afsat midler til at ansætte 10 nye medarbejdere i afdelingen! Denne sejr var ikke nået i hus uden en stærk arbejdsgruppe og engagerede og involverede medlemmer.
Blev du inspireret af Stinnes historie, så læs mere om hele processen i Deltagereffekten s. 121 – 126

Venlig hilsen
Lone Johannsen
Organiserings og arbejdsmiljøkonsulent