Seniorer på det kommunale og regionale område

Er du opmærksom på, at dine kolleger over 60 år har mulighed for at få en seniorordning? Bliv klogere her på deres muligheder og rettigheder

Siden 2008 har der været øget fokus på at fastholde ældre medarbejdere på det kommunale og regionale område. Behovet for dette fokus er på ingen måde blevet mindre siden.

Som en del af personalepolitikken skal HSU drøfte seniorpolitiske initiativer. Du kan læse mere i den indgåede rammeaftale om seniorvilkår.

Muligheder i rammeaftalen om seniorvilkår

Der er en række muligheder i aftalen. F.eks. har ældre medarbejdere krav på en seniorsamtale. Samtalen kan lægges i forbindelse med MUS-samtalen og skal have fokus på medarbejderens ønsker og forventninger til resten af arbejdslivet, herunder behov for særlige ordninger, som f.eks. andre opgaver og/eller nedsættelse af arbejdstiden med ret til fuld pensionsindbetaling.

I forbindelse med overenskomstfornyelsen tilbage i 2008 blev der indgået aftaler om seniorrettigheder. En del af disse rettigheder blev finansieret af 3-partsmidler og en del blev finansieret via overenskomstforbedringerne.

På det kommunale område har socialrådgiverne ret til 5 seniordage om året fra det kalenderår de fylder 60 år. Seniordagene kan bruges til frihed, udbetales eller indbetales på pensionsopsparingen.

På det regionale område er rettighederne lidt anderledes. Her har man ret til en seniorbonus, der samlet set svarer til 5 dage = 2 % af lønnen. En del af seniorbonussen (den del der stammer fra 3-partsmidlerne) kan bruges til frihed, udbetales eller indbetales til pensionsordningen. Denne del udgør som 60 – årig 0,8 % = 2 dage, som 61-årig, 1,2 % svarende til 3 dage og som 62 årig, 1,6 % svarende til 4 dage. Den supplerende bonus op til de 2 % om året (aftalt i overenskomsterne) kan man ikke holde frihed for, men kun få udbetalt, indbetalt på pensionsordningen eller bruge til kompetenceudvikling.