Socialrådgiver får pris for hjælp til prostituerede

Socialrådgiver Flora Ghosh har fået Tine Bryld Prisen for sit arbejde som leder af centeret LivaRehab, der behandler og hjælper prostituerede, seksuelt misbrugte og andre udsatte kvinder.

Tine Bryld Prisen er en ny pris, som gives til personer eller institutioner, der gør en særlig indsats for socialt udsatte og marginaliserede mennesker eller grupper i Danmark. Flora Ghosh glæder sig over at modtage prisen, og hun er glad for, at der med den ny pris bliver sat fokus på socialt arbejde i Danmark og på en overset gruppe af udsatte – mennesker med prostitutionsskader.

– Det her betyder utroligt meget for mig både personligt og fagligt. Tine Bryld har været en stor inspiration fra mig, og hendes stemme fra radioen var medvirkende til, at jeg uddannede mig som socialrådgiver. Samtidig er prisen en enorm anerkendelse og en stor cadeau til den måde, LivaRehab udfører socialt arbejde, hvor vi kæmper for at skabe relationer og støtte det enkelte menneske, fortæller Flora Ghosh.

Prisen er blevet til i et samarbejde mellem Foreningen for Tine Bryld Prisen, Plan B, DR-Tværs og Trygfonden. Med prisen følger 50.000 kroner til Flora Ghosh, mens LivaRehab får 500.000 kroner til et forebyggelsesprojekt til unge.

– Langt de fleste af de kvinder, der kommer til LivaRehab, har ikke haft en normal opvækst og har været anbragt op til flere gange. Prisen giver os mulighed for at sætte gang i et udviklingsprojekt for socialrådgivere, pædagoger, lærere og familieplejeforeninger og andre fagfolk, så de kan støtte op om de unge mennesker, så udsathed kan forebygges.

Kæmper for relationerne

Et af de væsentligste fokuspunkter i LivaRehabs indsats er det, Flora Ghosh beskriver som ’socialrådgiverens gode gammeldags helhedssyn og brugen af tværfaglighed’.

– Når vi skal hjælpe de her kvinder, så kigger vi også på gældsproblematikken, psykisk sundhed, socialrådgivning og netværk. For der er flere faktorer, som spiller sammen, når kvinder får skader af prostitution.

Under prisoverrækkelsen blev Flora Ghosh beskrevet som en engageret og socialt indigneret ildsjæl, og hun er da heller ikke sen til at påpege, hvor hun synes rammerne for socialrådgivernes arbejde kan forbedres.

– Politikerne bruger utroligt mange kræfter på at opfinde den dybe tallerken med topdown-metoder igen og igen. Men de glemmer at give plads til at styrke de mellemmenneskelige relationer, som er så vigtige i socialt arbejde. Kommunerne har rigtig mange gode socialarbejdere, men de skal have mulighed for at lave det gode sociale arbejde. Nemlig støtte den enkelte i stedet for at putte mennesker i kasser.


Tine Bryld prisen uddelt for første gang

Trine Bryld Prisen, som blev uddelt første gang 21. oktober 2013 gives til en person eller organisation, der har markeret sig med en særlig indsats for socialt udsatte. Med prisen følger 50.000 kroner til prisvinderen, mens der kan uddeles op til 500.000 kroner til at forankre og udvikle den indsats, som har begrundet prisen. Tine Bryld Prisen er finansieret af Tryg Fonden og er blevet til i et samarbejde mellem Foreningen for Tine Bryld Prisen, Plan B og DR- Tværs.