Historisk svære OK-forhandlinger

Forhandlingerne om OK18 er i fuld gang, men de er historisk svære. Vi står meget langt fra arbejdsgiverne på afgørende punkter.

DS arbejder sammen med de øvrige faglige organisationer på højtryk for at få en god aftale i hus med arbejdsgiverne. Lige nu ser situationen svær ud, og det skyldes grundlæggende uenigheder på især fire områder:

1. Løn

Danmark er ude af krisen og i vækst. Det blev slået fast ved de private overenskomstforhandlinger i 2017, og det skal vi og de øvrige ansatte i det offentlige naturligvis også kunne se på vores lønsedler de kommende år. Arbejdsgiverne mener derimod, at de offentligt ansattes løn er steget for meget.

2. Seniordage

De offentlige arbejdsgivere har meldt ud, at de i fremtiden har brug for os i flere år på arbejdsmarkedet. Alligevel vil arbejdsgiverne forringe seniordagene, så man først kan få glæde af dem fem år før folkepensionsalderen – også når den stiger i fremtiden. Det hænger ikke sammen. Hvis vi skal holde til det betydeligt længere arbejdsliv, som venter forude, så skal vi netop have vilkår, der gør det muligt.

3. Arbejdstid

DS og de øvrige faglige organisationer står skulder ved skulder og kræver, at underviserne, hvoraf nogle er medlemmer af DS, skal have reelle forhandlinger om deres arbejdstid. Arbejdstid er et helt centralt spørgsmål, der skal aftales mellem parterne og ikke som reguleres ved lov, som det skete for lærerne i 2013. Det handler altså ikke om, hvordan undervisernes arbejdstid skal se ud, men om selve retten til at forhandle om den – for hvis vi først accepterer, at undervisernes arbejdstid er reguleret af lov og ikke reelle forhandlinger, hvem får så frataget retten til at forhandle arbejdstid næste gang?

4. Spisepause

Den statslige arbejdsgiver, Moderniseringsstyrelsen, har ud af det blå meldt ud, at den betalte spisepause er et personalegode og ikke en ret. De mener derfor, at arbejdsgiverne kan afskaffe den uden forhandling, men det svarer reelt til, at vi skal arbejde 2,5 timer mere om ugen uden at få løn for det. Det går selvfølgelig ikke.

De store udfordringer, vi står med lige nu, åbner for tre mulige scenarier for den kommende periode:

  1. De generelle forlig og de specielle DS-forlig falder på plads inden deadline den 28. februar 2018, og alt kører som det plejer. Forligene kommer til urafstemning blandt jer medlemmer.
  2. Forhandlerne på begge sider af bordet aftaler at udskyde deadline for en aftale, og parterne finder hinanden i første del af marts måned. Her kommer forligene også til afstemning blandt jer medlemmer.
  3. Forhandlingerne bryder sammen. Det vil i første omgang medføre, at forhandlingerne flyttes over i Forligsinstitutionen, som vil forsøge at lande et kompromis mellem parterne. DS’ Hovedbestyrelse skal, hvis det bliver relevant, varsle strejke, beslutte konfliktunderstøttelse og udtage konfliktområder – dvs. beslutte hvilke medlemmer, der skal strejke.

Vi forventer, at en eventuel strejke tidligst vil træde i kraft 1. april 2018.

Konflikt

Konflikt er et alvorligt redskab, som vi først tager i brug, når alt andet er prøvet, uden at det har givet acceptable resultater. Omvendt kan vi ikke acceptere, at offentligt ansatte ikke kan få en reallønstigning i tider, hvor økonomien buldrer derudad.

I DS arbejder vi hårdt på, at parterne kan opnå et godt og fornuftigt forlig. Men desværre kan vi ikke på nuværende tidspunkt udelukke en konflikt. Hvis det kommer så vidt, vil vi selvfølgelig holde jer godt orienteret i god tid inden – og løbende. Ligesom jeres tillidsfolk og DS-konsulenter vil blive klædt ekstra godt på til en eventuel strejke.

DS holder dig orienteret

Hvis du har yderligere spørgsmål om en eventuel konflikt, kan du læse med her på DS’ hjemmeside.
Her finder du både spørgsmål-svar og en konfliktvejledning.

Men vi vil naturligvis løbende informere alle medlemmer grundigt om udviklingen gennem informationer til TR og i direkte OK18-Nyhedsmails.

Vi opfordrer alle til at læse disse nyhedsmails grundigt.

Har du spørgsmål derudover, kan du altid tage fat i din region eller sekretariatet i Toldbodgade, hvis du er statsligt ansat.

Læs også interviewet med formand Majbrit Berlau om OK18 i fagbladet Socialrådgiveren her.