Socialrådgivernes sygefravær dalede i 2020 i kommuner og regioner

Den årlige statistik over socialrådgivernes sygefravær viser et fald fra 2019 til 2020. En udvikling, som må tilskrives hjemmearbejde under coronapandemien. Tendensen er mest markant i kommunerne.

Kommunerne

Kommunalt ansatte socialrådgivere (uden personaleansvar) havde i 2020 i gennemsnit 9,8 sygefraværsdage. Der er tale om et markant fald i sammenligning med 2019, hvor socialrådgiverne havde 11,7 fraværsdage. Denne tendens afspejler ikke gennemsnittet blandt de kommunalt ansatte, som derimod er steget i perioden.

Men der er stor forskel mellem kommunerne. De tre kommuner, der havde det laveste antal sygefraværsdage i 2020, var Rudersdal Kommune (5 fraværsdage), Favrskov (5,3 fraværsdage) og Vallensbæk (5,7 fraværsdage).

De tre kommuner, der havde det højeste antal sygefraværsdage blandt socialrådgivere, var Ringsted (21,3 fraværsdage), Frederikssund (20,5) og Slagelse (19,5). Desuden har flere ø-kommuner et temmelig højt sygefravær, men i disse kommuner er der relativt få socialrådgivere ansat, og gennemsnitsprocenterne kan svinge meget her.

Regionerne

Regionalt ansatte socialrådgivere (uden personaleansvar) havde i 2020 9,5 sygedage i gennemsnit. I 2019 var der 9,8 sygefraværsdage. Der er således tale om et mindre fald, og en fortsættelse af en tendens, der har været der de seneste år. Blandt de øvrige personalegrupper ansat i regionerne er sygefraværet steget i 2020.

Sygefraværsniveauet for socialrådgiverne i regionerne svinger fra 8,4 dage i Region Midtjylland og Region Nordjylland til 12,2 dage i Region Sjælland.

Handlemuligheder

Husk at MED-udvalget har ret til at se sygefraværsstatistikken for din arbejdsplads, og at sygefraværsstatistikken skal inddrages i forbindelse med drøftelse af APV-handleplanen, idet et højt sygefravær kan være tegn på problemer med arbejdsmiljøet.

Du kan også bede din konsulent i DS om at sende dig data om socialrådgivernes sygefravær i din kommune eller region.

Data om sygefravær i kommuner og regioner er hentet fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontors hjemmeside.