Det Sorte Register dømt for injurier mod socialrådgivere

Ejeren af hjemmesiden Det Sorte Register er blevet dømt for injurier mod socialrådgivere i Odsherred Kommune. Dansk Socialrådgiverforening roser kommunen for at tage hånd om medarbejdere, der hænges ud på nettet.

Odsherred Kommune anlagde i sommeren 2013 injuriesag mod ejeren af hjemmesiden Det Sorte Register, Ole Eli Christiansen, da han hængte to politikere og tre medarbejdere – heriblandt to socialrådgivere – fra kommunen ud på hjemmesiden med navn og billede.

Her blev de beskyldt for blandt andet pligtforsømmelse, kidnapning af nyfødt barn, psykisk terror, embedsmisbrug, overtrædelse af diverse love, personforfølgelse og ulovlig medicinering.

Sagen er nu afgjort, og retten i Holbæk har idømt Ole Eli Christiansen 20 dagbøder på hver 100 kroner eller 20 dages fængsel. Derudover skal han betale 100.000 kroner i erstatning til hver af de fem forurettede i sagen, hvilket er et væsentligt højere beløb end set i lignende injuriesager, samt betale sagens omkostninger på knap 40.000 kroner.

Desuden skal han fjerne oplysninger internettet og offentliggøre dommen i dagbladet Nordvestnyt.

Tillidsrepræsentant blev hængt ud

Tillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Odsherred Kommunes familieafdeling, Connie Jensen, var selv en af de medarbejdere, som blev hængt ud med navn og billede på hjemmesiden.

– Jeg fik en mail fra Det Sorte Register, hvor der stod, at jeg var blevet registreret. Jeg tog kontakt til Dansk Socialrådgiverforening som det første.

Dansk Socialrådgiverforening undersøgte mulighederne for at forfølge sagen. DS oplyste, at Datatilsynet i en tidligere sag havde vurderet, at personregistreringen i Det Sorte Register i henhold til ytringsfriheden ikke er ulovlig. Det betyder, at den eneste mulighed var, at kommunen – hendes arbejdsgiver – kunne anlægge en injuriesag, altså et civilt søgsmål.

Kommunen tilbød at føre sagen

Connie Jensen nåede dog ikke at gøre sig mange tanker om den mulighed, før hun blev kontaktet af den kommunale ledelse i Odsherred.

– Kommunen tilbød at føre en civil retssag for mig og de andre udhængte i kommunen. Det var rigtig vigtigt for mig. Jeg følte mig godt hjulpet og fik følelsen af, at min arbejdsgiver virkelig tog hånd om sagen og gjorde en indsats for mig og de andre udhængte fra Odsherred. En hjælp, som jeg er utrolig taknemmelig og glad for at have fået tilbudt.

Hos den kommunale ledelse var der ikke tvivl om, at det var nødvendigt at gribe ind, forklarer direktør i Odsherred Kommune, Gitte Løvgren.

– Der var tale om så grove beskyldninger og udsagn, at vi hverken ville eller kunne sidde dem overhørig, og der var vel at mærke både navn og billede på medarbejderne, som på denne måde blev hængt ud til spot og spe på en offentligt tilgængelig hjemmeside.

DS: Godt med arbejdsgiver, som tager ansvar

Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau har stor ros til Odsherred Kommune for at have taget de udhængte medarbejdere med på råd og ført sagen mod Det Sorte Registers ejer, Ole Eli Christiansen.

– Vi ser desværre mange eksempler på arbejdsgivere, der ikke ser det som deres opgave at sikre deres medarbejdere mod at blive hængt ud på nettet. Men det er i høj grad et arbejdsgiveransvar. Beskyldninger som dem på Det Sorte Register kommer i forlængelse af medarbejderens rolle som ansat i for eksempel en kommune. Derfor er det utroligt positivt at Odsherred går ind og tager hånd om de medarbejdere, som bliver udsat for injurier på nettet, siger hun.

Ny guide: Forebyg udhængning af medarbejdere

FTF har netop udgivet et idekatalog med guide til, hvordan man kan forebygge og håndtere problemer med udhængning og chikane af medarbejdere. Læs mere på FTF’s hjemmeside.

Guiden, som Dansk Socialrådgiverforening har været med til at lave, er et supplement til de råd om udhængning, der kan findes på DS’ egen hjemmeside.

Ejeren af Det Sorte Register, Ole Eli Christiansen, kan indtil 29. januar bede om at få sagen taget om, da han ikke mødte op ved domsafsigelsen.


Register hænger offentligt ansatte ud på nettet

Hjemmesiden Det Sorte Register har i et par år registreret blandt andet socialrådgivere og andre offentligt ansatte, der efter nogle borgeres opfattelse har overtrådt loven. De udhængte personer præsenteres ofte med både navn, arbejdsplads, telefonnummer og nogle gange billede.