Seniorbonus for statsansatte

Alle statsansatte over 62 år har ret til seniorbonus, der kan konverteres til fridage. Der foreligger nu en afklaring på fortolkningen af reglerne.

Alle statsansatte blev i forbindelse med OK21 omfattet af en aftale om seniorbonus. Desværre opstod der efterfølgende en uenighed om fortolkningen af det aftalte, og den samlede fagbevægelse på statens område rejste en sag over for staten. Sagen er nu forliget, så der nu er klarhed om, hvordan aftalen skal forstås.

Der udbetales seniorbonus for alle statsansatte fra og med det kalenderår, hvori vedkommende fylder 62 år. Seniorbonussen udbetales månedligt.

Seniorbonusen kan konverteres til fridage. Der er ret til at afholde to konverterede seniordage (dog en seniordag det første år, hvis vedkommende er født i anden halvdel af året), i stedet for seniorbonus. Rent teknisk foregår det sådan, at seniorbonussen under alle omstændigheder udbetales, men der er så et løntræk svarende til værdien af seniorbonussen, hvis der afholdes seniordage.

Dette gælder fra 1. januar 2024, og der er aftalt en række overgangsbestemmelser for 2022 og 2023.

Seniorbonus er et supplement til øvrige seniormuligheder på statens område.

» Der kan læses mere om aftalen og øvrige seniormuligheder på vores hjemmeside.

Din regionskonsulent er desuden yderligere orienteret, og tøv ikke med at tage fat i ham/hende, hvis noget er uklart eller skal uddybes.