Nye anmelderegler for anmeldelse af arbejdsulykker

Fra 1. juli 2022 er der trådt nye regler i kraft for anmeldelse af arbejdsulykker. Der er tale om forenklinger vedrørende frister for anmeldelse.

De nye regler handler om, at fristen for anmeldelse af arbejdsulykker er blevet justeret, så alle ulykker skal anmeldes senest 14 dage efter første fraværsdag fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen. Desuden skal der ske anmeldelse, hvis ulykken må antages at kunne begrunde krav på ydelser efter § 11 i arbejdsskadesikringsloven (for eksempel behandlingsudgifter). Fristerne er altså ens for anmeldelse til Arbejdstilsynet og anmeldelse til forsikringsselskabet/Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

De nye regler kort fortalt

  • Hvis arbejdsulykken har medført mindst én dags fravær fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen – skal arbejdsulykken anmeldes senest 14 dage efter den første fraværsdag.
  • Hvis arbejdsulykken ikke har medført fravær, men det antages, at arbejdsulykken kan medføre erstatningsberettigende følger efter arbejdsskadesikringsloven – skal arbejdsulykken anmeldes senest 14 dage efter tilskadekomstdagen.

Praktisk

Alle arbejdsulykker anmeldes i systemet EASY på virk.dk. EASY er pr. 1. juli blevet opdateret, så det er blevet nemmere at anmelde efter de nye regler. Arbejdsgiveren har ansvaret for at anmelde arbejdsulykker, men den tilskadekomne eller en partsrepræsentant, som for eksempel Dansk Socialrådgiverforening, kan fortsat selv anmelde arbejdsulykker inden for fristen på ét år.

» Se nyheden på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.